Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/06/2015

Gia-cơ 1:9-11
Sự Khoe Mình của Người Nghèo và Người Giàu

“Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy khoe mình về phần cao trọng mình, người giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì người sẽ qua đi như hoa cỏ” (câu 9, 10).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ có những lời khuyên nào cho người nghèo và người giàu? Ông muốn dạy họ khoe mình về điều gì? Tại sao? Lời Chúa dạy người nghèo và người giàu cần hướng đến điều gì? Bạn khoe mình về điều gì?

Ngoài xã hội cũng như trong Hội Thánh, tình trạng kinh tế không ai giống ai, luôn có những người giàu và những người nghèo sống chung với nhau. Thông thường người giàu tự tin vì nghĩ mình có nhiều tiền bạc, của cải; còn người nghèo thường mặc cảm vì thiếu thốn vật chất. Khi viết thư cho mười hai chi phái tan lạc, ông Gia-cơ đã có những lời dạy rất đặc biệt cho người nghèo lẫn người giàu trong Hội Thánh. Ông nói với những người nghèo, có địa vị xã hội thấp kém rằng họ hãy nhìn lên để thấy vị trí cao trọng Chúa ban cho mình mà tự hào. Ông cũng khuyên người giàu có hãy vui mừng vì thấy được địa vị thấp kém của mình trước mặt Chúa chứ đừng nhìn vào của cải, vì sự giàu sang đó chẳng có giá trị gì trước mặt Chúa. Người giàu cùng với tài sản, vật chất rồi cũng sẽ qua đi như hoa cỏ chóng tàn dưới ánh mặt trời thiêu đốt.

Khi trông cậy vào tiền bạc, của cải là thứ vật chất chóng tàn thì người nghèo sẽ tự ti, mặc cảm, còn người giàu sẽ tự tin và kiêu ngạo. Đó là cách sống sai lầm cho cả hai, vì không ai khôn ngoan mà lại sống dựa vào một nền tảng bấp bênh như hoa cỏ chóng tàn cả. Nhưng nếu nhìn vượt lên trên những vật chất hữu hạn đó để bám lấy Chúa là Đấng Vĩnh Hằng thì người nghèo cũng như người giàu trước mắt Ngài đều như nhau, tất cả chỉ là những tội nhân cần được cứu, và khi tất cả tin nhận Chúa thì Ngài biến đổi họ, ban cho họ phần cao trọng giống nhau. Rồi khi qua đời, giàu hay nghèo cũng đều bỏ lại ở trần gian tất cả những của cải của mình để gặp Chúa.

Đức Chúa Trời không muốn chúng ta bám chặt vào những gì chóng tàn. Ngài hướng người nghèo cũng như người giàu đến cõi vĩnh hằng với những gì còn lại đời đời để có thể sống đúng và biết sử dụng tiền bạc, tài sản có ích cho Chúa. Bạn đang mặc cảm vì nghèo hay tự hào vì giàu? Bài học này giúp bạn thay đổi điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con thấy sự bấp bênh chóng tàn của tiền bạc, vật chất để con nhìn lên Chúa, sử dụng những gì Chúa ban để đem lại hữu ích cho nhiều người, và nhất là con biết đầu tư cho Nước Trời nhiều hơn nữa.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top