Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/06/2015

Lu-ca 12:16-21
Thâu Trữ Mà Không Giàu Có

“Hễ ai thu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy” (câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi trúng mùa lớn, người phú nông đã làm gì? Hai sai lầm lớn của ông là gì? Tại sao Chúa nói phú nông này thâu trữ nhưng không giàu có? Chúa muốn con dân Chúa sống quân bình như thế nào để luôn được giàu có nơi Đức Chúa Trời?

Con người chỉ sống bất quá trăm năm trong thế gian nhưng có thể có đời sống đời đời với Chúa. Thế nhưng một nghịch lý tồn tại muôn đời là người ta luôn chú trọng đến chuyện giàu nghèo vật chất, tập trung thu trữ tiền bạc để làm giàu trong đời này mà quên làm giàu thuộc linh trong cõi vĩnh hằng. Câu chuyện Chúa kể, dạy chúng ta điều đó. Một phú nông trúng mùa, kho cũ không đủ sức chứa, ông bèn tính toán cất kho mới lớn hơn để tích trữ sản vật vào đó. Sau đó, ông ung dung nói rằng: “Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ!” (câu 19). Phú nông này đã thu trữ rất nhiều tài vật, về phương diện thuộc thể, ông đúng là giàu có, nhưng về phương diện thuộc linh ông là người nghèo khó. Ông tích trữ của cải cho thể xác mà chẳng có gì dành cho linh hồn. Hai điều sai lầm của ông, và cũng có thể là của rất nhiều người trong chúng ta, đó là lầm tưởng linh hồn thuộc sở hữu của mình, và tưởng rằng linh hồn cũng ăn uống cùng một loại lương thực như thể xác. Ông có nhiều lúa gạo, nhiều tài sản tích trữ đầy kho nhưng Chúa nói ông thâu trữ cho mình nơi hạ giới mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Linh hồn thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài đòi lại ngay trong đêm mà người phú nông nằm nghỉ ngơi và tự đắc, thì tất cả của cải thu trữ đó thuộc về ai?

Chúa Giê-xu đã tuyên bố với ma quỷ khi chúng cám dỗ Ngài rằng: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Bánh là thức ăn của thể xác, nhưng thức ăn của linh hồn là Lời Đức Chúa Trời. Chúng ta cần cả hai loại thực phẩm đó. Chỉ thu trữ “bánh” mà không giàu kinh nghiệm sống với Lời Chúa thì Chúa nói người đó thâu trữ mà không giàu có. Chúa muốn chúng ta sống quân bình, làm ăn lương thiện để sống đồng thời cũng không quên vâng giữ Lời Chúa để linh hồn được no đủ trong hiện tại và giàu có nơi Đức Chúa Trời trong tương lai. Nghèo hay giàu nơi Đức Chúa Trời là điều con dân Chúa cần phải quan tâm hơn là giàu nghèo trên đất. Bạn có quan tâm nuôi dưỡng linh hồn bạn mỗi ngày chưa? Nuôi dưỡng như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì đôi lúc con chỉ lo thu trữ tiền bạc cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời. Xin cho con nuôi mình bằng Lời Chúa mỗi ngày để con được giàu có trong Ngài.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top