Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/06/2015

Ma-thi-ơ 19:15-26
Người Giàu và Thiên Đàng

“Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đệ: “Thật, Ta bảo các con, người giàu vào thiên đàng quả là khó” (Ma-thi-ơ 19:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Người thanh niên nhà giàu này là người thế nào về phương diện đạo đức? Trong thâm tâm, anh hy vọng Chúa sẽ giải đáp như thế nào? Tại sao anh thất vọng bỏ đi?

Con người dù nghèo hay giàu, phần lớn đều mong muốn sau khi mình qua đời sẽ được vào một nơi tốt đẹp vĩnh viễn. Theo tiêu chuẩn xã hội, anh thanh niên này là một người đáng khen vì có tinh thần hướng thiện và hướng thượng. Hướng thiện vì anh cố gắng sống đúng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, cẩn thận giữ Mười Điều Răn, và thương người. Hướng thượng, vì anh mong muốn được sống đời đời, và mong muốn đáp ứng những điều đòi hỏi để đạt được sự sống đó.

Anh đã tìm gặp Chúa Giê-xu, Đấng đến từ thiên đàng, để hỏi về tương lai của mình bằng câu hỏi: “Tôi phải làm việc lành chi?” Trong thâm tâm, có lẽ anh nghĩ Chúa sẽ bảo anh phải bỏ tiền ra mua lễ vật, cúng bái, hoặc xây cất đền miếu, hay làm một việc công đức nào đó, có lẽ anh sẽ làm ngay, vì hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Anh có thể bỏ ra một số tiền lớn để thực hiện những đòi hỏi của tôn giáo, anh có thể đi đến nơi thờ tự đều đặn, được bầu làm chức sắc tôn giáo, nhưng cuộc đời của anh vẫn là của anh, Đấng Tạo Hóa không có phần gì trong đó.

Trong cuộc khảo thí của Chúa, anh đã vượt qua được phần đầu, tức là việc thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo. Anh thanh niên lấy làm tự mãn nên đã hỏi Chúa còn thiếu gì cho tôi nữa không. Chúa chỉ cho anh thấy cái thiếu của anh là cái thiếu toàn diện. Điều Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi anh không phải là bao nhiêu công đức, bao nhiêu tiền bạc của cải đã bỏ ra, mà là toàn thể cuộc đời của anh, tấm lòng, tâm trí, của cải, thì giờ, chương trình kế hoạch của anh, nghĩa là một sự đầu phục Chúa trọn vẹn. Anh không thể thực hiện nổi và đã buồn bực bỏ đi.

Người giàu khó vào thiên đàng? Đúng và không đúng. Đúng, như chúng ta thấy nơi chàng trai giàu có ở trên. Không đúng, vì Đức Chúa Trời có quyền năng vô hạn trước sự bất năng của loài người. Ngài có quyền cứu người giàu và còn làm hơn thế nữa. Của cải không phải là yếu tố quyết định bạn vào thiên đàng hay không, nhưng thái độ với của cải có thể trói chặt bạn ở trần gian này nếu bạn cứ khư khư ôm giữ lấy. Khi Chúa cho giàu có, bạn cần nhận ra những giá trị vĩnh cửu và bằng lòng buông bỏ mọi sự để sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, chắc chắn Ngài có quyền ban cho bạn của cải nhiều hơn để bạn làm người quản lý trung tín cho Ngài.

Nếu Chúa cho giàu có, thái độ của bạn đối với của cải sẽ thế nào?

Chúa ơi, con nhận ra rằng: Của đời được mất phù du. Giữ riêng rồi sẽ công phu lỡ làng. Xin tìm của báu thiên đàng. Công danh phước lộc chẳng màng làm chi!

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top