Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/06/2015

Gia-cơ 2:1-4
Phân Biệt Giàu Nghèo

“Hỡi anh em, anh em đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa vinh hiển chúng ta, thì chớ có tây vị người nào” (Gia-cơ 2:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ đã kể ví dụ nào để dạy về sự phân biệt giàu nghèo? Tây vị là gì? Tại sao con dân Chúa không nên phân biệt giàu nghèo? Làm thế nào để chúng ta có thể cư xử với nhau trong tinh thần anh chị em trong Chúa?

Phân biệt giàu nghèo là tình trạng phổ biến của con người nói chung từ cổ chí kim. Và trong Hội Thánh Chúa ngày trước cũng như ngày nay, tệ nạn phân biệt giàu nghèo cũng không hề thiếu. Để dạy con dân Chúa bài học không phân biệt giàu nghèo, ông Gia-cơ đã đưa ra một ví dụ rất cụ thể.

Trong khi Hội Thánh nhóm lại, có hai người đi vào, một người giàu có, áo quần bảnh bao thì được nhiều người săn đón mời ngồi chỗ tử tế, ngược lại, người kia áo quần tồi tàn vì nghèo thiếu, thì có người lại bảo họ hãy đứng đó, hoặc ngồi dưới đất. Ông nói, như vậy là anh chị em đang tây vị người giàu, phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán người nghèo.

“Tây vị” hay thiên vị là tâng bốc, luồn cúi, chiều chuộng cách đặc biệt một người không xứng đáng chỉ vì người ấy giàu có, hay quyền thế. Ông Gia-cơ nói trong câu 1 rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu mà chúng ta đặt niềm tin là Đấng không hề thiên vị ai, thật vậy, ngay cả những người không tin Ngài cũng thừa nhận: “Chúng tôi biết Thầy… không tư vị ai; vì Thầy không xem bề ngoài của người ta” (Ma-thi-ơ 22:16); và Ngài là Đấng vinh quang, Ngài cũng đã ban sự vinh quang của Ngài cho tất cả con dân Chúa không phân biệt giàu hay nghèo để ai nấy hiệp một với nhau (Giăng 17:22). Vì vậy, ông khuyên anh chị em phải noi dấu chân Chúa, chớ phân biệt giàu nghèo vì lý do anh chị em đã tin Chúa Giê-xu, là Chúa vinh quang và tất cả chúng ta đều đã nhận sự vinh quang của Chúa giống nhau.

Khi chúng ta đánh giá nhau dựa trên túi tiền, quần áo, trang sức… thì chúng ta lấy ý xấu mà xét (câu 4), nên sinh ra sự kỳ thị, trọng người này mà khinh người kia, phân biệt đối xử theo cách của đời này chứ không phải cách của người đã tin Chúa Giê-xu là Đấng vinh quang. Chỉ khi nào chúng ta nhìn nhau bằng đôi mắt thuộc linh để thấy dù nghèo hay giàu, ai nấy cũng đều ngập tràn vinh quang của Chúa như nhau thì chúng ta mới có thể cư xử với nhau như anh chị em trong Chúa.

Khi nhìn một tín hữu, bạn chú trọng đến áo quần trang sức hay thấy được sự vinh hiển của Chúa trong người ấy?

Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy sự vinh quang của Đấng không hề tây vị ban cho tất cả mỗi chúng con để con có thể sống với nhau trong tinh thần anh chị em con một Cha trên trời.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top