Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/06/2015

Châm Ngôn 30:7-9
Lời Cầu Nguyện của Ông A-gu-rơ

“Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng” (Châm Ngôn 30:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời cầu nguyện của ông A-gu-rơ có những đặc điểm gì? Tại sao ông xin Chúa cho ông đừng nghèo khổ hoặc giàu sang? Bạn có đồng ý với lời cầu xin của ông A-gu-rơ không? Tại sao?

Lời cầu nguyện của ông A-gu-rơ là một lời cầu nguyện đặc biệt. Hai điều ông cầu xin ở đây cho chúng ta thấy ông có cái tâm của thiên đàng, nhưng đồng thời cũng là một người rất thực tế.

Trước hết, ông xin Chúa đừng để ông phạm tội trong hành động cũng như lời nói. Nguyên văn câu 8a là xin đẩy sự lường gạt và lời dối trá thật xa con để con không phạm những điều đó.

Điều cầu xin thứ hai của ông, “xin nuôi con đủ vật thực cần dùng” thể hiện niềm tin nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời. Sống với niềm tin này giúp cho con cái Chúa bình an trong bất cứ hoàn cảnh nào vì biết rằng “Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.”

“Chớ cho con…giàu sang.” Theo tâm lý chung, ai cũng mong cho mình đủ ăn đủ mặc, nhưng nếu được giàu sang chắc không ai là không muốn. Ở đây, ông A-gu-rơ cầu xin Đức Chúa Trời đừng ban giàu sang cho mình, lý do: “Kẻo khi dư dật, con từ chối Chúa, mà nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va là ai?’” Con người khi thành công dễ trở nên tự phụ, cho rằng nhờ tài năng và những nỗ lực của mình, nên không còn kính sợ Chúa như khi còn bần hàn nữa. Họ quên rằng nếu Đức Chúa Trời không ban tài năng cho họ và đặt họ trong hoàn cảnh thuận lợi, thì dù họ có tài hay cố gắng đến đâu cũng không thể nào thành công. Cuộc đời Vua Sa-lô-môn chứng minh cho điều đó. Khi còn trẻ, ông khiêm nhường nhờ cậy Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã cho vương quốc của ông được thịnh vượng nổi tiếng. Nhưng càng về sau ông càng lìa xa Đức Chúa Trời và bị các vương phi, cung tần dụ dỗ thờ lạy thần tượng, nên nước của vua không còn nguyên vẹn mà bị xé làm đôi khi truyền lại cho con.

“Chớ cho con nghèo khổ.” Nghèo quá cũng không tốt, vì khi cùng túng quá, bản năng thấp hèn trổi lên, người ta có thể liều lĩnh làm bậy: “Hoặc khi con bị nghèo khổ mà đi trộm cắp, và làm ô danh Đức Chúa Trời của con chăng.”

Lời Chúa dạy: “Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (I Ti-mô-thê 6:8). Bạn thỏa lòng về những điều Chúa ban cho bạn ở mức độ nào?

Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con thanh thản, không vướng điều tà ác giữa trần gian. Xin cho con sống cuộc đời đơn giản không mơ danh vọng với giàu sang.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top