Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/05/2015

Ê-sai 50:1-11
Người Đầy Tớ Chịu Khổ

“Ta đã đưa lưng cho người đánh Ta, và đưa má cho người nhổ râu Ta; ai mắng hoặc nhổ trên Ta, Ta chẳng hề che mặt. Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta, nên ta chẳng bị mắc cỡ” (câu 6, 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua lời Tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ điều gì cho người Ít-ra-ên bội nghịch? Tiên tri Ê-sai tiếp tục mô tả Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn thấy mình giống Người Đầy Tớ này ở những điểm nào?

Trong khi bị lưu đày, người Ít-ra-ên cảm nhận rằng Đức Chúa Trời đã “bán họ” làm nô lệ. Nhưng ở đây, qua lời Tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời bày tỏ rằng Ngài không hề bán họ hay làm khổ họ như họ nghĩ. Có lẽ họ ngậm miệng làm thinh khi Ngài hỏi họ rằng: “Ai là người chủ nợ mà Ta đã bán các ngươi cho?” (câu 1). Tội của họ đã dẫn họ đến kết cuộc bi đát trong thân phận của những người bị lưu đày. Có thể nói họ tự bán mình cho các chủ nợ bởi những việc làm không công chính của họ. Đức Chúa Trời không hề bán Ít-ra-ên cho các chủ nợ, bởi Ngài không có chủ nợ. Ngài không hề từ bỏ Ít-ra-ên, nhưng họ đã từ bỏ Ngài.

Tội trọng của Ít-ra-ên là không vâng lời Đức Chúa Trời. Khác với người Ít-ra-ên, Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời vâng lời Ngài (câu 4, 5). Dù bị đánh đập, bị nhạo báng, Người Đầy Tớ này vẫn một mực vâng lời trong đức tin và sẵn sàng chịu khổ. “Ta đã đưa lưng cho người đánh Ta, và đưa má cho người nhổ râu Ta; ai mắng hoặc nhổ trên Ta, Ta chẳng hề che mặt” (câu 6). Chúa Giê-xu là Người Đầy Tớ chịu khổ. Ngài bị đánh đòn, bị nhạo báng, bị nhổ vào mặt (Mác 14:65; 15:15, 19).

Dù phải chịu khổ nhưng Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời chẳng có điều cho phải xấu hổ. Đức Chúa Trời sẽ làm vinh danh Đầy Tớ của Ngài. Dù ở đây không cho chúng ta biết Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời sẽ được vinh danh cách nào, nhưng Tân Ước cho chúng ta biết Chúa Giê-xu được vinh danh bởi Ngài đã phục sinh. Nếu Đức Chúa Trời làm vinh danh Ngài thì ai dám kiện cáo Ngài (câu 8)? Ai tìm cách để lên án Người Đầy Tớ của Đức Chúa Trời, người đó sẽ bị diệt như áo bị sâu mối cắn nát (câu 9). Trong những câu cuối, Tiên tri Ê-sai vừa kêu gọi vừa cảnh tỉnh những người bước đi trong bóng tối thuộc linh hãy tin cậy nơi Danh Đức Giê-hô-va và để Ngài dẫn lối, soi đường. Những người tin cậy nơi bản thân họ, hãnh diện với với ánh sáng, với hào quang tự tạo, không vâng theo Lời Đức Chúa Trời sẽ không tránh khỏi kết cuộc buồn rầu và đau đớn (câu 11).

Ánh sáng đang soi đường dẫn lối cho bạn là ánh sáng như thế nào?

Lạy Chúa, xin khiến con trở nên người đầy tớ ngay lành, trung tín sẵn sàng chịu khổ vì Danh Ngài. Xin giữ chân con không chệch bước khỏi con đường hẹp là con đường của sự sáng và sự sống.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 22.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top