Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/05/2015

Ê-sai 48:1-22
Chú Tâm Đến Lời Răn Dạy của Đức Chúa Trời

“Than ôi! Ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn Ta! Thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển, dòng dõi ngươi như cát, hoa trái của ruột già ngươi như sạn, danh ngươi chẳng bị diệt bị xóa trước mặt Ta” (câu 18, 19).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời nhắc lại những điều gì và Ngài sẽ làm những điều mới nào? Để làm gì? Người chú ý đến điều răn của Đức Chúa Trời sẽ như thế nào?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời nhắc lại những lời hứa mà Ngài đã thực hiện: Giải cứu dân Ngài ra khỏi Ai Cập, giúp họ chinh phục Đất Hứa, khiến cho họ được thịnh vượng và trở thành một dân lớn. Tiếp theo Ngài bày tỏ những điều mới mà Ngài sẽ thực hiện vì dân Ngài. Những điều mới này bao gồm sự giải cứu họ khỏi tình trạng bị lưu đày, phục hồi họ và cuối cùng là thiết lập vương quốc của Đấng Mết-si-a. Đức Chúa Trời sẽ làm tất cả điều này dù dân Ngài chống nghịch lại Ngài. Họ đáng bị diệt nhưng vì tình yêu thương, vì nhân từ Đức Chúa Trời đã trì hoãn sự thịnh nộ của Ngài (câu 9).

Đây là lần đầu Đức Chúa Trời nói đến Ba-by-lôn cùng với sứ mệnh của Vua Si-ru. Chắc hẳn người Ít-ra-ên sẽ tỏ ra bối rối và hoài nghi khi nghe sứ điệp của Đức Chúa Trời từ Tiên tri Ê-sai. Vì Ba-by-lôn lúc đó chưa phải là một cường quốc, Vua Si-ru, người về sau tiêu diệt Ba-by-lôn để giải cứu dân tộc Ít-ra-ên chưa ra đời. Hơn nữa, việc họ bị lưu đày chỉ xảy ra nhiều năm sau đó. Tiếp theo, trong các câu 17-19, Đức Chúa Trời lại phán và bày tỏ tấm lòng của Ngài. Đây là tấm lòng của người cha đau khổ mong mỏi đứa con hoang đàng quay trở về nhà. Phải chi người

Ít-ra-ên quan tâm đến các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, họ sẽ kinh nghiệm được sự bình an như sông và sự công chính như sóng biển. Sự bình an ở đây bao gồm sức khỏe, sự an ninh, thịnh vượng, và trên hết là mối tương giao với Đức Chúa Trời cùng với sự cứu chuộc.

Những lời này dạy chúng ta rằng việc vui hưởng các phước hạnh từ Đức Chúa Trời tùy thuộc vào việc chúng ta vâng giữ các mệnh lệnh của Ngài. Khi thiết lập giao ước với Ít-ra-ên, Đức Chúa Trời hứa ban phước cho họ khi họ vâng lời Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6). Dù ngày nay chúng ta ở trong mối quan hệ giao ước mới với Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đấng Cơ Đốc, nhưng phước hạnh giao ước vẫn tùy thuộc vào việc chúng ta vâng theo các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

Phân đoạn này và các phân đoạn tiếp theo có nhiều mệnh lệnh như “Hãy ra khỏi” (câu 20, 49:9); “Hãy ra” (câu 52:11); “Hãy đi qua” (câu 62:10). Bạn đáp ứng những mệnh lệnh này như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con chú tâm đến các điều răn dạy của Ngài và vui hưởng cũng như san sẻ cho người lân cận con các phước hạnh Ngài ban.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top