Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/05/2015

Giăng 1:14
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.”

Câu hỏi suy ngẫm: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt nghĩa là gì? Chúa Giê-xu làm người giống và khác chúng ta thế nào? Từ “Con Một” mang ý nghĩa gì? Làm thế nào để bạn có thể ngắm xem được vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu?

Những câu chuyện cổ tích thường kể rằng có một bà tiên hiện ra làm người hành khất để thử lòng người nào đó. Trong câu chuyện hoang đường ấy, bà tiên giả làm người đói rách nhưng thật ra đó vẫn là bà tiên, và bà tiên trong câu chuyện không hề đói hoặc khát. Ngôi Lời thì không giống như vậy. Sứ đồ Giăng giới thiệu Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, Chúa Giê-xu đã trở thành người thật sự và sống giữa chúng ta. Đây chính là sự nhập thể, Ngôi Lời là Đức Chúa Trời hiện hữu từ trước vô cùng (câu 1), nhưng khi đến thời điểm Ngài trở nên người thì Ngài là một con người bằng xương bằng thịt trọn vẹn như chúng ta. Tuy nhiên, Ngài khác chúng ta là trong Ngài có cả nhân tính lẫn thần tính, nên Sứ đồ Giăng nói Ngài đầy ân phúc và chân lý, rực rỡ vinh quang của Con Một đến từ Cha. Từ “Con Một” mang ý nghĩa Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất xuống trần làm người và là Đấng duy nhất có cùng bản chất của Đức Chúa Trời vì Ngài ở cùng Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời. Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là Ngôi Lời, hiện thân của Đức Chúa Trời giữa trần gian. Đối với suy nghĩ của con người từ xưa đến nay, Đức Chúa Trời trở thành người, Đấng vô hạn trở thành con người hữu hạn, Đấng Tạo Hóa trở thành tạo vật trọn vẹn mà chúng ta có thể ngắm xem được, thật là điều quá sức tưởng tượng, nhưng điều đó thật đã xảy ra.

Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, Ngài thật cao vời so với con người tội lỗi, nhưng Ngài đã trở thành xác thịt ở giữa chúng ta, trở nên thật gần gũi với con người. Ngôi Lời thật cao vời và cũng thật gần gũi, vì vậy đừng ai cho rằng Ngài quá xa chúng ta đến nỗi chúng ta không thể tương giao gắn bó với Ngài; và ngược lại đừng ai nghĩ Ngài quá gần đến nỗi coi thường sự hiện diện của Ngài trong chúng ta. Nên nhớ chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu và sống vâng phục, gắn bó trong Ngài thì mới có thể chiêm ngưỡng được vinh quang Ngài là vinh quang đến từ Đức Chúa Cha.

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” có ý nghĩa gì với bạn? Bạn đã và đang sống và rao truyền “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” như thế nào?

Lạy Chúa Giê-xu là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt để hy sinh chuộc tội cho con. Xin cho con sống biết ơn Ngài và rao truyền tin vui này đến với nhiều người.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 18.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top