Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/05/2015

Giăng 1:5-9
Người Làm Chứng về Sự Sáng

“Có một người Đức Chúa Trời sai đến, tên là Giăng. Người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin” (câu 6, 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Giăng Báp-tít là ai, ông làm gì và với mục đích gì? Sự sáng mà ông Giăng Báp-tít làm chứng chỉ về ai? Ánh sáng tác động trên bóng tối thế nào? Bạn xác định mục đích sống của mình là gì khi biết mình cũng nhận được sự sáng từ nơi Chúa Giê-xu?

Sau khi giới thiệu và giải thích về Ngôi Lời là Đấng Sáng Tạo, là Nguồn Sống soi sáng tâm linh, Sứ đồ Giăng công bố một chân lý mạnh mẽ trong câu 5 rằng ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối không thể khống chế, áp đảo hay dập tắt được ánh sáng. Ánh sáng ở đây được hiểu là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời sai ông Giăng đến để làm chứng về sự sáng và khẳng định đó là sự sáng thật sẽ đến thế gian soi sáng cho mọi người. Ông Giăng ở đây không phải là Sứ đồ Giăng, tác giả Phúc Âm Giăng, mà là ông Giăng Báp-tít, tức ông Giăng, người làm phép báp-tem (xem Mác 1:1-13).

Ông Giăng Báp-tít là người của Đức Chúa Trời sai phái đến với sứ mệnh là làm chứng về sự sáng tức là làm chứng về Chúa Giê-xu, và với mục đích là nhờ lời chứng của ông mà mọi người có thể tin nhận Chúa Giê-xu là Sự Sáng thật. Ông Giăng Báp-tít không làm chứng về mình nhưng ông làm chứng về điều Đức Chúa Trời phán bảo vì chính Ngài sai phái ông đến để làm việc đó. Lời chứng của ông nhấn mạnh Chúa Giê-xu là sự sáng, là ánh sáng soi rọi trong thế gian tăm tối. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, đã nhiều lần Ngài phán Ngài là sự sáng: “Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo Ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). “Đương khi Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng của thế gian” (Giăng 9:5). “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Chính vì thế, Sứ đồ Giăng đặc biệt nhấn mạnh về sự sáng, và ông Giăng Báp-tít cũng đặc biệt làm chứng về sự sáng.

Ánh sáng phơi bày mọi sự rõ ràng cho mọi người thấy, đồng thời xua tan bóng tối. Chúa Giê-xu đến, Ngài chỉ cho mọi người thấy tội lỗi để ăn năn tin nhận Ngài hầu được Ngài xua tan bóng tối trong tâm hồn, tiếp nhận sự sáng của Chúa vào lòng. Tạ ơn Chúa vì khi được ở trong Ngài, chúng ta cũng nhận được sự sáng thiên thượng của Chúa, để chúng ta tiếp tục sứ mệnh của ông Giăng Báp-tít làm muối của đất, ánh sáng của thế gian để soi rọi Danh Chúa ra cho nhiều người biết Ngài, tin nhận Ngài để được cứu.

Cuộc đời không có Chúa Giê-xu là cuộc đời sống trong tăm tối. Bạn làm gì để giúp nhiều người ra khỏi bóng tối đó?

Lạy Chúa, xin dùng con làm chứng nhân cho Ngài, đem sự sáng chiếu rọi vào nơi tối tăm để nhiều người nhận được ánh sáng của sự sống.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 15.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top