Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/05/2015

II Ti-mô-thê 4:9-15
Quan Tâm Lẫn Nhau

“Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách, cùng những sách vở nữa, nhứt là những sách bằng giấy da” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã tâm tình với Mục sư Ti-mô-thê những buồn vui nào trong bước đường phục vụ Chúa của ông? Ông nêu những nhu cầu nào để nhờ người con tinh thần của mình giúp đỡ? Điều này cho thấy tầm quan trọng trong việc quan tâm đến nhau trong sự phục vụ Chúa như thế nào? Bạn đang quan tâm, giúp đỡ ai trong Hội Thánh?

Sứ đồ Phao-lô bị giam cầm tại La Mã. Trong mấy lời cuối thư này, ông Phao-lô nhắc đến tên nhiều người. Có hai người đáng trách là ông Đê-ma vì ham hố đời này nên đã lìa bỏ Sứ đồ Phao-lô, mặc dù trước đó ông là bạn đồng sự với ông Phao-lô (Phi-lê-môn câu 24). Người thứ hai là ông A-léc-xan-đơ, thợ rèn, đã gây cho ông Phao-lô nhiều khốn khổ, người này nguy hiểm đến độ ông Phao-lô nhắc Mục sư Ti-mô-thê cũng hãy đề phòng vì ông ấy chống lại sứ điệp của Chúa rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người trung thành với Chúa và với Sứ đồ Phao-lô rất đáng trân trọng như các ông Cơ-rết-xen, Tít, Ti-chi-cơ, Mác, nhà Ca-bút, nhưng những người này vì công việc Chúa nên đã đi vắng, chỉ còn một mình Y sĩ Lu-ca ở với ông.

Với hoàn cảnh như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã nhắn nhủ Mục sư Ti-mô-thê, là người con tinh thần của ông, hãy cố gắng nhanh chóng đến với ông và cũng hãy đem theo ông Mác đến nữa vì ông ấy rất có ích cho công tác phục vụ của ông. Cuối cùng ông nhắn nhủ Mục sư Ti-mô-thê đem chiếc áo choàng mùa đông cùng những sách vở, đặc biệt là những cuộn sách bằng da. Viết thư cho học trò, cũng là người con tinh thần của mình, không những Sứ đồ Phao-lô chỉ dạy dỗ những điều cần thiết cho công tác phục vụ Chúa mà còn nhắn gửi những tâm tình vui buồn cũng như nêu lên nhu cầu của mình, những nhu cầu có vẻ rất bình thường như chiếc áo, cuộn sách nhưng lại rất cần thiết cho ông. Dù ông Phao-lô được coi là một đại sứ đồ của Chúa, nhưng ông cũng là một con người với tình cảm bình thường. Ông cũng cần một người bạn để tâm tình những buồn vui trong công việc Chúa, một người giúp đỡ ông trong lúc hoạn nạn, một ít nhu cầu cá nhân như chiếc áo ấm để mặc trong cái lạnh mùa đông, sách vở để đọc trong lúc rảnh rỗi.

Chúa không dạy chúng ta lánh đời ẩn dật nhưng đặt chúng ta sống với nhau giữa đời này để cùng nhau phục vụ hiệu quả cho Chúa. Người phục vụ Chúa cũng là con người, chúng ta cũng vậy, nói chung ai cũng có những nhu cầu tình cảm và vật chất rất bình thường, vì vậy giữ mối tương giao gắn bó với nhau, giúp nhau trong cuộc sống cũng như trong công việc Chúa là điều mỗi người cần phải quan tâm.

Mối quan tâm lẫn nhau trong Hội Thánh bạn như thế nào? Có điều gì cần sửa đổi?

Lạy Chúa, xin cho con biết quan tâm những nhu cầu tinh thần, tình cảm và vật chất của anh chị em mình hầu có thể giúp nhau phcụ vụ Chúa tốt hơn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top