Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/05/2015

II Các Vua 9:14-37
Công Lý Được Thực Thi

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi được xức dầu làm vua, ông Giê-hu đã làm những gì? Những cái chết khủng khiếp của Vua Giô-ram, Vua A-cha-xia, và Hoàng hậu Giê-sa-bên cho chúng ta thấy công lý của Chúa được thực thi như thế nào? Ngày nay, Chúa nhắc nhở chúng ta bằng cách nào?

Sau khi được xức dầu làm vua Ít-ra-ên, ông Giê-hu đem quân tới Gít-rê-ên, là nơi Vua Giô-ram đang dưỡng thương và Vua A-cha-xia cũng có mặt tại đó để thăm Vua Giô-ram, Đức Chúa Trời đã khiến cho cả hai vua ở cùng một chỗ để công lý của Chúa được thực thi cách dễ dàng (II Sử Ký 22:7). Chúa đã dùng tay ông Giê-hu lần lượt giết Vua Giô-ram bằng một mũi tên xuyên tim (II Các Vua 9:24), và giết chết Vua A-cha-xia ngay trên đường vua chạy trốn (câu 27). Sau đó, ông quay lại với Hoàng hậu Giê-sa-bên, bà đã nghe tin nên trang điểm và ra đứng nơi cửa sổ gọi mĩa mai ông Giê-hu bằng tên Xim-ri, là người đã tạo phản khoảng 50 năm trước (I Các Vua 16:8-20), nhưng ông Giê-hu đã kêu gọi lòng trung thành của những người trong cung bà, và họ đã ném bà xuống đất, sau đó xác bà bị lũ chó hoang đến xé xác đúng như lời Tiên tri Ê-li đã báo trước (I Các Vua 21:23).

Vua Giô-ram và Hoàng hậu Giê-sa-bên đã chết vì tội lỗi của mình đúng như Lời Chúa đã dùng Tiên tri Ê-li báo trước. Riêng Vua A-cha-xia là dòng dõi Vua Đa-vít, tuy nhiên vua đi theo con đường thờ tà thần, thỏa hiệp với Vua Giô-ram là vua gian ác thờ hình tượng, nên cũng đã chịu chung số phận với họ. Câu chuyện kể lại những cái chết vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp, nhưng điểm then chốt của vấn đề ở đây là khi tội nhân cứ cứng lòng không chịu ăn năn thì Lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo sẽ trở thành hiện thực, và khi công lý của Chúa được thực thi thì tội lỗi phải được tiêu trừ tận gốc. Chúa luôn cảnh báo để chúng ta biết mà ăn năn, Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta thức tỉnh và quay trở lại với Ngài, nhưng đến đúng thời điểm mà tội nhân cứ miệt mài trong tội lỗi thì chắc chắc sẽ không còn con đường nào khác ngoài sự chết. Ngày nay, Chúa cảnh báo chúng ta qua Lời Ngài, hãy thường xuyên nhìn lại mình để kịp thời thức tỉnh trước khi quá muộn.

Khi học Lời Chúa, bạn có nhận thấy lời cảnh báo nào cho bạn không? Bạn đáp ứng lời cảnh báo của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con sống đúng theo Lời Chúa dạy, không đi con đường tội lỗi, cũng không đứng chung với tội nhân. Xin giúp con luôn xét mình để ăn năn trước khi quá muộn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top