Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/05/2015

II Các Vua 9:1-13
Công Lý Được Tuyên Phán

“Ngươi sẽ đánh giết nhà A-háp, chủ ngươi; và ta sẽ báo Giê-sa-bên về huyết của các tiên tri, tôi tớ ta, cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Giê-hô-va” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Học trò của Tiên tri Ê-li-sê tìm và xức dầu cho ai? Với lời dặn dò như thế nào? Tại sao Chúa tuyên phán những điều đó? Bài học này giúp gì cho bạn khi sống giữa xã hội đầy bất công, áp bức?

Câu chuyện hôm nay quay trở lại với nước Ít-ra-ên phía bắc, Tiên tri Ê-li-sê sai một học trò đến Ra-mốt tại Ga-la-át để tìm và bí mật xức dầu cho ông Giê-hu làm vua Ít-ra-ên, cùng dặn dò những việc ông Giê-hu phải làm, đó là đánh giết cả nhà Vua A-háp; báo thù máu Hoàng hậu Giê-sa-bên, và chó sẽ ăn thịt bà Giê-sa-bên, chẳng có ai chôn bà. Ông Giê-hu trở lại thông báo cho mọi người về việc ông được học trò của Tiên tri Ê-li-sê xức dầu làm vua, nghe xong ai nấy đều ủng hộ ông, tung hô ông lên làm vua.

Lịch sử cho biết Vua A-háp cai trị Ít-ra-ên nhưng phía sau vua là Hoàng hậu Giê-sa-bên lèo lái. Vì bà là người ngoại bang nên bà đã đẩy Vua A-háp và đất nước đi vào con đường thờ tà thần Ba-anh và Át-tạt-tê, cả hai vợ chồng đều làm điều ác gây tàn hại cho đất nước nhiều hơn các vua đời trước (I Các Vua 16:29-33). Ít-ra-ên lìa bỏ Đức Chúa Trời thờ thần tượng, nhưng Đức Chúa Trời không lìa bỏ Ít-ra-ên, Ngài vẫn xem Ít-ra-ên là dân Ngài (câu 6), vì vậy muốn nước Ít-ra-ên tồn tại thì những người thờ lạy Ba-anh phải bị loại trừ. Những lời tuyên án này đều đã được Tiên tri Ê-li nói trước từ lâu (I Các Vua 21:21-24), nhưng Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên không thật sự ăn năn, vẫn ung dung sống và bức hại các tiên tri của Chúa (câu 7). Đến đúng thời điểm, Chúa tuyên phán công lý qua việc sai phái ông Giê-hu, sử dụng ông như một công cụ để chuẩn bị thực thi công lý diệt trừ nhà A-háp và bà Giê-sa-bên vì đã đưa dân tộc đi vào con đường thờ hình tượng, và cũng không miễn trừ cho những người thờ hình tượng khác kể cả nô lệ lẫn người tự do (câu 9).

Chúa luôn hành động đúng thời điểm của Ngài. Nhiều lúc chúng ta thấy nhiều người gian ác, ức hiếp người lành, sống trong tội lỗi nhưng vẫn cứ hanh thông, còn người lành thì bị chèn ép, thậm chí bị giết hại, dường như công lý không còn hiệu lực. Nhưng Đức Chúa Trời không hề quên, nếu không thức tỉnh và ăn năn, cứ miệt mài trong con đường sai trái, thì đến thời điểm của Ngài, công lý sẽ được thực thi, lúc ấy sẽ không còn cơ hội nữa.

Khi tin rằng có thời điểm Chúa sẽ thực thi công lý, bạn sẽ sống như thế nào với Chúa và với người khác?

Lạy Chúa, xin cho con luôn học hỏi Lời Chúa để biết Chúa và vững tin nơi Chúa hầu con không nản lòng trước những bất công đang xảy ra quanh con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top