Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/05/2015

Thi Thiên 119:25-32
Năng Quyền trong Lời Chúa

“Linh hồn tôi phủ phục dưới bụi đất; xin phục hồi sức sống cho tôi theo như Lời Chúa” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Lời Đức Chúa Trời hứa gì cho con cái của Ngài (câu 25-32)? Bạn nhận thấy có sự liên hệ nào giữa quyền năng của Đức Chúa Trời và việc tuân giữ Lời của Ngài? Kể ra một số kinh nghiệm của bạn trong việc áp dụng Lời Chúa và sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong đời sống của bạn?

Lời của Đức Chúa Trời được ban ra gồm có những mệnh lệnh và lời hứa. Mệnh lệnh là phần đòi hỏi con người phải tuân giữ, và lời hứa là phần của Đức Chúa sẽ Trời thực hiện cho con người. Tác giả Thi Thiên 119 đã kinh nghiệm được một chân lý là khi ông giữ các mệnh lệnh của Chúa thì ông sẽ nhận được những lời hứa của Đức Chúa Trời. Theo Lời Ngài hứa, ông mạnh dạn kêu cầu Đức Chúa Trời phục sinh linh hồn cho ông khi ông trải qua cảnh khốn cùng, linh hồn ông như đã chết, bị chôn dưới bụi đất (câu 25). Chúa cũng hứa thêm sức và an ủi để ông được vững vàng trong cơn đau buồn, tuôn dòng lệ đắng (câu 28). Lời Chúa cũng giúp ông lánh xa đường dối trá, bước đi ngay thẳng theo luật pháp của Ngài (câu 29). Và Lời Chúa gìn giữ và giải cứu ông khỏi sự hổ thẹn (câu 31).

Đan xen với những lời kêu cầu Chúa thực hiện lời hứa của Ngài, tác giả Thi Thiên cũng đã biết trách nhiệm của mình, hết lòng tìm cầu Chúa và luật pháp của Ngài (câu 26, 29). Ông cũng cầu xin Chúa ban cho sự thông sáng để ông có thể hiểu được đường lối và những công việc lớn lao của Ngài. Điều này giúp ông thêm lòng kính sợ Chúa và vâng theo Ngài (câu 27). Ông công khai quyết định chọn con đường thành tín với Chúa, đặt mệnh lệnh Chúa làm chuẩn mực đời sống của mình (câu 30). Ông cũng đã kinh nghiệm luật pháp Chúa là quý báu và đem lòng yêu mến luật pháp Chúa (câu 31). Một người thật sự yêu mến và trân quý luật pháp của Chúa thì sẽ nhận được sức Chúa để hoàn thành sứ mệnh của mình và cứ tiếp tục theo đuổi, tìm kiếm luật pháp của Chúa để biết nhiều hơn về Chúa và tiếp tục cậy nhờ Chúa trong sự vâng lời.

Chúng ta có thể nhìn thấy Lời của Chúa có năng quyền đặc biệt và diệu kỳ hơn bất cứ một cuốn sách dạy nguyên tắc sống nào. Những người viết sách của đời này đưa ra kinh nghiệm sống và những sự răn dạy để người đọc tự suy ngẫm, thực hành, và rút kinh nghiệm cho chính mình. Chỉ một mình Đức Chúa Trời, Đấng vừa ban cho chúng ta điều răn vừa giúp chúng ta thực hiện được những điều Ngài đòi hỏi. Không một con người nào có thể thông hiểu và thực hiện được lời dạy của Chúa mà không có sự trợ giúp của chính Ngài (câu 27, 32). Khi chúng ta bắt đầu chọn đi theo Chúa, tập tành giữ lấy Lời Ngài thì cũng là lúc chúng ta bắt đầu kinh nghiệm năng quyền của Lời Chúa qua sự dẫn dắt, an ủi, và bảo vệ của Chúa. Chúng ta cần thực hiện phần việc của mình và sau đó có thể yên nghỉ trên các lời hứa của Chúa.

Bạn nắm chặc lời hứa nào của Đức Chúa Trời hôm nay? Bạn làm gì để nhận được lời hứa đó?

Cảm tạ ơn Cha vì Lời Chúa giúp linh hồn con được sống lại, giúp con lánh xa lối sống dối trá, an ủi và lau dòng lệ đắng trong đời con. Xin giúp con làm trọn điều lòng con đã hứa nguyện với Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top