Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/05/2015

II Các Vua 8:25-29
Liên Minh với Điều Ác

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga-la-ti 6:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi kế vị vua cha, Vua A-cha-xia đã chọn đi con đường nào? Ngoài ra, ông còn làm gì với vua Ít-ra-ên? Kết cục cho cả hai vua Ít-ra-ên và Giu-đa ra sao? Quyết định chọn lựa làm gì và gắn kết với ai quan trọng thế nào đối với mỗi chúng ta?

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay ghi lại đời trị vì của vị vua nước Giu-đa tiếp theo là Vua A-cha-xia, con của Vua Giô-ram (lưu ý có hai vua trùng tên Giô-ram, một là vua của Ít-ra-ên, và một là vua của Giu-đa). Vua A-cha-xia tiếp tục đi theo con đường của cha mình đã đi, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngoài ra, vua còn liên minh với Vua Giô-ram của Ít-ra-ên, là cậu mình, để tấn công Sy-ri. Trong trận chiến đó, vua Ít-ra-ên bị thương phải trở về cung điện tại Gít-rê-ên để dưỡng thương, Vua A-cha-xia sang Gít-rê-ên thăm cậu mình là Vua Giô-ram. Sự việc cả hai vị vua gặp nhau tại Gít-rê-ên nằm trong ý định của Đức Chúa Trời (xem II Sử Ký 22:7). Cả hai Vua A-háp và Giô-ram đều chọn đi con đường gian ác, nghịch mệnh lệnh Chúa, không chịu ăn năn thay đổi, dẫn đến đời con cháu cũng đi theo con đường đó, rất nguy hiểm, vì vậy Đức Chúa Trời đã đưa cả hai vua đến một chỗ tại Gít-rê-ên để ông Giê-hu dễ dàng tiêu diệt tội lỗi theo mệnh lệnh của Chúa (xem II Các Vua 9:14-29).

Vua A-cha-xia chẳng những đi theo con đường gian ác của cha và của bên ngoại mình mà ông còn liên minh với điều ác, tức với cậu mình. Khi một người đi vào con đường tội lỗi thì luôn có khuynh hướng lôi kéo nhiều người khác cùng đi vào con đường gian ác của mình. Khi một người không đứng trên nền tảng của Lời Chúa thì cũng rất dễ bị dẫn dụ đi theo con đường gian ác của người khác. Hậu quả của cả hai đều như nhau, không thể nói người này nặng người kia nhẹ được. Cả hai, người đi con đường gian ác và người ủng hộ, chạy theo người gian ác, đều có kết cục giống nhau là sự chết, vì tất cả đều là do quyết định chọn lựa của cá nhân.

Trong cuộc sống theo Chúa, chúng ta cần cẩn trọng về các quyết định chọn lựa của mình, cũng như hết sức cân nhắc trong việc chọn con đường mình ủng hộ, đi theo, bởi “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Người gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song người gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời” (Ga-la-ti 6:7, 8).

Bạn đang gắn kết với ai trong công việc làm ăn cũng như công việc Chúa? Bài học này nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, xin dạy con con đường phải đi, công việc phải làm và điều nào phải chọn lựa. Xin cho con bước đi theo con đường của Chúa dạy suốt cuộc đời con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top