Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/05/2015

II Các Vua 8:16-24
Con Đường của Sự Chết

“Người đi theo con đường của các vua Ít-ra-ên, y như nhà A-háp đã làm; vì con gái của A-háp là vợ người. Vậy người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Giô-ram chọn đi theo con đường của Vua A-háp đã đi? Hậu quả là gì? Sai lầm của Vua Giô-ram có thể đổ thừa cho vợ và mẹ vợ của ông được không? Tại sao? Làm thế nào để bạn tránh được con đường của sự chết?

Khi được vua cha cho trị vì đất nước Giu-đa thì ông Giô-ram đã 31 tuổi, độ tuổi đủ chín chắn để quyết định mọi sự. Tuy nhiên, Vua Giô-ram lại quyết định đi theo con đường của vua Ít-ra-ên là ông A-háp vô cùng gian ác, vì vậy vua đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Tại sao Vua Giô-ram lại có quyết định sai lầm như vậy, trong lúc ơn của Chúa qua lời hứa với Vua Đa-vít luôn được Chúa thành tín nhớ đến (câu 19)? Kinh Thánh trả lời là vì ông cưới cô A-tha-li, con gái vị vua gian ác A-háp, làm vợ. Rõ ràng hôn nhân có một vai trò quan trọng đối với con dân Chúa. Mẹ của cô A-tha-li là bà Giê-sa-bên, người ngoại bang, cũng là người phụ nữ vô cùng độc ác. Chính mẹ vợ và vợ Vua Giô-ram đã khiến vua đi theo con đường ác của họ, nhưng mặc khác, chúng ta có thể nói quyết định chọn lựa là của chính Vua Giô-ram. Hậu quả của việc đi theo con đường gian ác là đất nước bị các nước lân bang phản nghịch, hãm đánh, làm cho dân tình khốn khổ cho tới ngày vua qua đời.

Vua Giô-ram đứng trước hai con đường, con đường lời hứa của Đức Chúa Trời với Vua Đa-vít, và ông là hậu tự của dòng dõi được chọn đó để làm vua nước Giu-đa; một con đường là làm điều ác theo đường lối của Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên. Nhưng vua đã quyết định chọn con đường của Vua A-háp. Vua Giô-ram, cũng như chúng ta ngày nay, khi làm điều sai không thể đổ thừa cho cám dỗ ở cạnh mình, vì cám dỗ và điều ác luôn vây quanh chúng ta, hoặc rình rập bên ngoài để chờ cơ hội cắn nuốt, hoặc thâm nhập vào gia đình, vào công việc của chúng ta. Vấn đề là quyết định chọn lựa của mỗi người.Chúng ta có trách nhiệm chọn con đường mình phải đi. Khi chọn con đường gian ác thì sẽ đi vào sự chết, còn chọn con đường của Chúa thì chẳng những được sự sống mà còn có cơ hội giúp những người đi sai trật quanh ta trở lại đường ngay nẻo chánh.

Xin Chúa cho chúng ta sáng suốt khi chọn con đường cho đời sống mình, quyết chọn con đường của Chúa chứ không theo con đường của sự gian ác. Bạn chọn con đường nào cho đời sống mình?

Lạy Chúa, xin soi sáng và thêm sức cho con để con luôn thắng hơn mọi cám dỗ vây quanh con. Xin giúp con vững bước trên con đường Chúa chọn cho con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top