Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/05/2015

I Phi-e-rơ 5:1-4
Sống Khôn Ngoan: Không Tham Lợi Dơ Bẩn

“Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song để làm gương tốt cho cả bầy” (câu 2, 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai điều người lãnh đạo ở đời thường bị cám dỗ nhất là gì (câu 2, 3)? Sứ đồ Phi-e-rơ dạy người lãnh đạo sống khôn ngoan là người phải sống như thế nào? Mỗi chúng ta cũng là người lãnh đạo ở những lãnh vực nào? Bài học nào dành cho chúng?

Sứ đồ Phi-e-rơ viết phân đoạn Kinh Thánh này cho các trưởng lão, tức những người lãnh đạo trong Hội Thánh. Chức vụ “trưởng lão” không nói về tuổi tác nhưng nói đến người trưởng thành trong chức vụ để làm công tác lãnh đạo. Sứ đồ Phi-e-rơ muốn giúp cho các trưởng lão những cách sống khôn ngoan trong chức vụ của mình để có thể lãnh mão triều thiên không tàn héo trong ngày cuối cùng.

Hai điều mà người lãnh đạo ở đời thường bị cám dỗ là tham tiền bạc và thể hiện quyền uy, quan liêu với thuộc cấp. Đó là sự khôn ngoan của đời này, họ coi việc mưu lợi vật chất và uy quyền do chức vụ mang lại như là đặc quyền của vai trò lãnh đạo, nhưng Chúa Giê-xu đã dạy các môn đệ rằng các con phải sống ngược lại, ai muốn làm lãnh đạo thì phải làm tôi cho mọi người (Mác 10:42-45). Sứ đồ Phi-e-rơ thấm nhuần lời dạy của Chúa nên khi viết thư này, ông nhấn mạnh rằng người lãnh đạo sống khôn ngoan là người hết lòng phục vụ vì sự kêu gọi của Chúa chứ không phải vì tham lợi lộc thấp hèn (câu 2); luôn phải thể hiện nếp sống khiêm nhu, gương mẫu chứ không phải thể hiện quyền uy của giai cấp ăn trên ngồi trước (câu 3). Phần thưởng của người phục vụ Chúa không phải là lợi lộc dơ bẩn của đời nhưng là mão triều vinh quang Chúa ban (câu 4).

Về một phương diện, mỗi con dân Chúa cũng là một người lãnh đạo trong gia đình, nhóm nhỏ, ban ngành… Vì vậy, bài học sống khôn ngoan không tham lợi dơ bẩn cũng dành cho tất cả mỗi chúng ta. Chúa muốn chúng ta nhìn xa trông rộng, sống ở đất thấp nhưng phải nhìn vượt lên trên những lợi lộc thấp hèn của thế gian để thấy được phần thưởng vinh quang từ nơi trời cao. Người sống không màng lợi dơ bẩn, không thể hiện uy quyền nhưng hết lòng phục vụ như một đầy tớ (II Cô-rinh-tô 4:5) và nêu gương tốt cho mọi người,chắc chắn cũng sẽ là người sống khôn ngoan giữa đời theo đúng tiêu chuẩn của Chúa.

Làm thế nào bạn có thể thoát khỏi lòng tham lợi dơ bẩn để sống khôn ngoan giữa đời theo tiêu chuẩn của Chúa?

Con tạ ơn Chúa vì khi nhìn lên Ngài con thấy được phần thưởng mão triều vinh quang Ngài dành cho con. Xin cho con được khích lệ để sống khôn ngoan quyết không tham lợi dơ bẩn.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top