Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/05/2015

Ê-phê-sô 5:15-21
Sống Khôn Ngoan:

Hãy Đầy Dẫy Chúa Thánh Linh

“Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng, nhưng phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).

Câu hỏi suy ngẫm: Xin cho biết đặc điểm của một người say rượu. Đầy dẫy Chúa Thánh Linh là gì? Người đầy dẫy Chúa Thánh Linh có điểm gì giống và khác người say rượu? Làm sao để được đầy dẫy Chúa Thánh Linh?

Một cách sống khôn ngoan nữa mà Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Ê-phê-sô là “đừng say rượu, nhưng hãy đầy dẫy Chúa Thánh Linh.” Người say rượu là người dùng nhiều rượu và bị rượu chi phối tất cả con người của họ. Rượu khiến cho trí óc người ấy không còn minh mẫn, sáng suốt, không còn kiểm soát được các hành động của mình nữa.

Chúa dạy chúng ta đừng say rượu, nhưng phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Sự đầy dẫy Chúa Thánh linh có những điểm tương đồng và tương phản với việc say rượu. Giống như người say rượu, người đầy dẫy Chúa Thánh Linh chịu sự chi phối của một thế lực khác ngoài bản năng của mình. Nhưng khác với say rượu, người đầy dẫy Chúa Thánh Linh sẽ trở thành một người thiêng liêng, chứ không phải luông tuồng như người say rượu. Người đầy dẫy Chúa Thánh Linh sẽ trở thành người sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Người say rượu mất đi phần nào khả năng để làm những việc tự nhiên, bình thường của mình, trong khi đó người đầy dẫy Chúa Thánh Linh lại được khả năng làm những việc siêu nhiên, phi thường của Chúa. Tùy theo ý muốn của Chúa, người đầy dẫy Chúa Thánh Linh sẽ được Chúa ban cho ân tứ phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân.

Người say rượu thì bị thúc ép phải uống thêm rượu. Người đầy dẫy Chúa Thánh Linh không cần phải thêm Thánh Linh, vì Chúa Thánh Linh là một thân vị, chứ không phải là một hóa chất. Người nào tin Chúa thì đã có Chúa Thánh Linh trong lòng rồi. Người ấy không cần nhận thêm Chúa Thánh Linh, nhưng cần đầu phục Chúa để được Chúa Thánh Linh vận hành mạnh mẽ hơn. Đây không phải là kinh nghiệm một lần đủ cả, mà là kinh nghiệm có thể xảy ra nhiều lần trong đời, nhất là những khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh hay công việc khó khăn cần sự giúp đỡ siêu nhiên của Chúa. Để có thể sống khôn ngoan giữa đời, chúng ta cần phải biết lợi dụng thì giờ và phải đầy dẫy Chúa Thánh Linh.

Bạn được đầy dẫy Chúa Thánh Linh chưa? Sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh giúp bạn sống khôn ngoan giữa đời như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con hết lòng vâng phục Chúa và Lời Chúa trọn vẹn để con luôn được đầy dẫy Chúa Thánh Linh như mệnh lệnh Ngài truyền bảo.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top