Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/05/2015

Ê-phê-sô 5:15-21
Sống Khôn Ngoan: Lợi Dụng Thì Giờ

“Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16).

Câu hỏi suy ngẫm: Ê-phê-sô 5:16 dạy chúng ta cách sống khôn ngoan nào? Lợi dụng thì giờ là gì? Tại sao biết lợi dụng thì giờ là khôn ngoan? Chúng ta làm cách nào để lợi dụng thì giờ?

Ê-phê-sô 5:16 dạy chúng ta một cách sống khôn ngoan: “Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu.” Lợi dụng thì giờ là biết dùng thì giờ một cách hữu hiệu vào những việc có ích, có ý nghĩa, đúng mục đích, thay vì phí thì giờ hay sử dụng thì giờ vào những việc vô ích, vô bổ, trái với mục đích cuộc sống. Đây cũng là điều dạy dỗ trong Thi Thiên 90:12: “Cầu xin Chúa dạy tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan.”

Người sống khôn ngoan luôn biết lợi dụng thì giờ vì biết rằng thì giờ đã trôi qua thì không bao giờ trở lại. Mỗi chúng ta, dù là ai cũng đều được Chúa ban cho một số lượng thì giờ giống nhau mỗi ngày. Một vị tổng thống, người buôn bán, một học sinh, cụ già, một thanh niên, hay em bé… tất cả đều có 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, không hơn, không kém. Mọi người đều có cùng một lượng thì giờ giống nhau mỗi ngày, nhưng trong thực tế có người dùng khoảng thời gian ấy để làm được nhiều việc ích lợi cho mình, cho người, và cho Danh Chúa, trong khi đó nhiều người khác lại để thời gian trôi qua mà không làm được việc gì cả, hay là dùng khoảng thì giờ ấy để làm những việc không tốt cho mình, cho người, và cho Danh Chúa.

Để có thể dùng thời giờ một cách khôn ngoan, chúng ta cần phân biệt việc hữu ích, cần thiết nên làm, và những việc nguy hại hay vô ích không nên làm, cũng như biết sắp xếp thứ tự ưu tiên những việc nên làm.

Làm sao biết những việc nào hữu ích? Căn cứ vào đâu để xác định mức cần thiết của một việc? Ê-phê-sô 5:7 dạy tiếp: “Vậy chớ nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời là thế nào.” Như vậy, việc cần thiết là việc đúng theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cần học Lời Chúa và cầu nguyện để biết ý Chúa, rồi từ đó chúng ta mới có sự khôn ngoan để lợi dụng thì giờ một cách hiệu quả được.

Hãy liệt kê các công việc hằng ngày và khoảng thời gian bạn dùng cho những việc ấy. Rồi nhờ ơn Chúa đánh giá xem những việc ấy có giá trị bao nhiêu theo ý Chúa. Có bao nhiêu thì giờ bạn dùng cho việc hữu ích? Bao nhiêu thì giờ hoang phí? Có việc gì cần thiết Chúa thường nhắc nhở mà bạn bỏ qua không làm chăng?

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con biết khôn ngoan lợi dụng thì giờ Chúa ban cho để làm những công việc ích lợi và sáng Danh Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top