Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/05/2015

Truyền Đạo 3:12-15
Sống Khôn Ngoan: Thỏa Vui trong Chúa

“Vậy, ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ, và làm lành trọn đời mình” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Nhận biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời và công việc Ngài, Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta nên sống thế nào? Những lời khuyên này giống hay khác với cách sống của bạn hiện nay?

Đức Chúa Trời là tốt lành nên cuộc đời Ngài ban cho chúng ta chắc chắn cũng tốt lành, vậy thì tại sao chúng ta không vui hưởng nó (câu 12a). Con người không thể thay đổi quá khứ, cũng không biết tương lai, nên người sống khôn ngoan luôn vui thỏa với Chúa trong hiện tại. Đừng bỏ qua những giờ phút quây quần vui vẻ với gia đình, Hội Thánh, hứng thú trong việc làm, thư giãn trong những kỳ nghỉ…

Người sống khôn ngoan cũng không ích kỷ nhưng sẽ “làm lành trọn đời mình” (câu 12b). Đó cũng là một phương cách tận hưởng cuộc sống. Có niềm vui và hạnh phúc nào lớn hơn là giúp cho một người tin nhận Chúa, hay giúp cho một người vượt qua những thử thách, đau khổ trong đời sống, hoặc chữa lành những vết thương lòng của họ.

Tuy nhiên, đừng quên rằng những gì chúng ta đang có, sự vui thỏa chúng ta đang trải nghiệm là sự ban cho của Đức Chúa Trời (câu 13). Hiểu được điều này, không những chúng ta biết ơn Chúa mà còn giúp chúng ta khôn ngoan quản lý tốt mọi điều Chúa ban cho: Sự sống, thời gian, tài năng, tiền bạc, sức khỏe, gia đình… và nắm bắt mọi cơ hội thờ phượng, phục vụ Chúa, và sống yêu thương.

Nhưng bổn phận cao nhất của một tạo vật là kính sợ và thờ phượng Đấng dựng nên mình (câu 14). Chúng ta được dựng nên để thờ phượng Đức Chúa Trời và đó là ý muốn Ngài bày tỏ cho chúng ta qua công cuộc sáng tạo và qua Lời Ngài.Chúng ta phải kính sợ Chúa vì mọi sự Chúa làm còn có đời đời, do đó Ngài là Đấng quyết định hiện tại và cõi vĩnh hằng. Hơn nữa, mọi sự Chúa làm là trọn vẹn, con người không thể sửa đổi, thêm bớt.

Càng nhận biết Chúa, chúng ta càng nhận ra sự tốt lành của công việc Ngài và bởi đó có những đáp ứng thích hợp với chính mình, với người khác, và với Đức Chúa Trời. Học biết Chúa là một tiến trình kéo dài cả đời người. Và ngay cả trong điều này cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời khi Ngài cho phép mọi sự được lặp đi lặp lại để con người có thể học biết về Ngài qua công việc Ngài (câu 15).

Người khôn ngoan sống thỏa vui trong Chúa, kính sợ Chúa, học biết Chúa, và làm lành trọn đời. Bạn cần thay đổi điều gì để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp và vui thỏa hơn?

Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan… (Thi Thiên 90:12).

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top