Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/05/2015

Truyền Đạo 3:9-11
Sống Khôn Ngoan:

Nhận Biết Sự Tốt Lành của Chúa

“Phàm vật Đức Chúa Trời đã làm nên đều là tốt lành trong thì nó. Lại, Ngài khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người; dù vậy, công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, người không thế hiểu được” (câu 11).

Câu hỏi suy ngẫm: Nanđề được Vua Sa-lô-môn đặt ra trong câu 9-10 là gì? Ông đã đưa ra lời giải thích nào cho nan đề này (câu 11)? Từ đây, bạn nhận ra những điều bạn cần phải ưu tiên trong cuộc sống mình là gì?

Một câu hỏi được đặt ra trong câu 9 và 10 là mọi lao nhọc, nỗ lực của con người chỉ là vô nghĩa hay có ích lợi. Và Vua Sa-lô-môn đã trả lời trong câu 11.

Điều đầu tiên Vua Sa-lô-môn muốn xác nhận là mọi việc Đức Chúa Trời làm đều tốt lành, không việc nào là vô nghĩa hay vô ích cả (câu 11a).Tuy nhiên, những việc Chúa làm chỉ tốt lành đúng trong thời điểm của nó. Do đó, chúng ta phải khôn ngoan sống đúng với điều Chúa muốn thì mới nhận ra và kinh nghiệm sự tốt lành của công việc Chúa. Nếu đặt Chúa làm trung tâm cho cuộc đời mình thì dù ở trong “kỳ” nào chúng ta cũng vẫn thấy sự tốt lành của Chúa.

Điều thứ hai Vua Sa-lô-môn muốn đề cập là con người được dựng nên cho cõi vĩnh hằng và được ban cho mục đích trong cõi vĩnh hằng (câu 11b). Những gì con người làm trên đất là vô nghĩa nếu không được kết nối với cõi vĩnh hằng, và công việc Chúa ban cho con người làm là để nhận biết cõi vĩnh hằng và nhận biết Chúa. Người sống khôn ngoan là người có thể nhận ra Đức Chúa Trời yêu thương đang tể trị trên các thời điểm của con người, và Ngài là tốt lành.

Trong câu 11c, Vua Sa-lô-môn cũng thành thật thừa nhận có quá nhiều điều mà sự khôn ngoan của con người không thể hiểu hết được vì công việc Đức Chúa Trời làm từ ban đầu đến cuối cùng, nhưng con người chỉ thấy trong một khoảng giới hạn của đời người. Sự giới hạn của con người có thể đem họ đến hai thái độ với Đức Chúa Trời: Hoặc tin cậy Chúa hoặc chối từ Chúa. Chính ý niệm đời đời ở trong lòng con người và sự kiện mọi điều trên thế gian này không thể làm thỏa mãn tấm lòng của họ chứng minh rằng họ được tạo dựng cho một thế giới khác; họ không thuộc về thế gian này, nhưng thuộc về cõi vĩnh hằng và thuộc về Đấng tạo dựng nên họ.

Nhận biết sự tốt lành của Đức Chúa Trời và sự giới hạn của con người là động lực để giúp chúng ta ưu tiên tìm biết ý muốn Chúa và gây dựng đức tin vững vàng trong Ngài để có thể sống khôn ngoan giữa đời.

Bạn tìm biết ý muốn Chúa mỗi ngày bằng cách nào?

Cảm tạ Chúa vì Ngài không những ban cho con một cuộc sống, nhưng cũng ban cho chúng con một ý nghĩa và mục đích tốt đẹp để sống cuộc sống đó.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top