Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 07/05/2015

Truyền Đạo 3:1-8
Sống Khôn Ngoan:

Nhận Biết Quyền Tể Trị của Chúa

“Phàm sự gì có thì tiết; mọi việc dưới trời có kỳ định” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Câu 1 bày tỏ điều gì về cuộc sống con người? Sự bày tỏ này trả lời thế nào cho sự vô nghĩa của đời người nếu loại bỏ Đức Chúa Trời? Bạn có nhận định gì về các cặp tương phảntrong các câu 2-8? Điều này cho bạn nhận thức nào về Đức Chúa Trời và về các biến cố xảy ra trên đời sống bạn?

Bạn nghĩ gì khi nghe câu nói: “Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm”? Những người có quan niệm sống này tưởng là sống khôn ngoan nhưng họ không nhận ra rằng khi nói mình có thể kiểm soát và quyết định cuộc đời mình thì điều đó đồng nghĩa với việc phủ nhận sự hiện hữu và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Sau khi suy xét kỹ đời sống con người (chương 1-2), Vua Sa-lô-môn đã nhận biết mọi sự diễn ra trong cuộc đời này không phải là ngẫu nhiên, cũng không theo ý muốn con người, nhưng tất cả đều có mục đích, chương trình, và đều nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời (câu 1). Con người không thể quyết định sự ra đời hay sự chết của mình (câu 2-3); họ chẳng thể ngăn chặn những đau khổ đổ ập trên đời sống họ (câu 4-5); và cũng chẳng thể nắm giữ mãi những điều họ yêu thích (câu 6-8). Vì vậy, một người khôn ngoan sẽ xem xét công việc của Đức Chúa Trời (Truyền Đạo 7:13a), nhận ra chương trình của Ngài cho đời sống mình trong từng giai đoạn và thuận phục chương trình đó.

Từ câu 2-8, mỗi câu có hai cặp tương phản nhau.Mỗi cặp có một điều tốt và một điều xấu theo cách nghĩ thông thường của con người.Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy cả hai điều này đều nằm dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng có quyền trên mọi sự, Ngài có quyền đem đến sự vui mừng cho con người cũng như cho phép sự đau khổ xảy ra. Vậy người sống khôn ngoan là người chúc tụng Chúa vì tất cả sự thịnh vượng và vui mừng Chúa ban cho, và tin cậy Chúa trong mỗi một tai ương, đau khổ.

Đức Chúa Trời đang tể trị trên mọi sự cũng là Đấng khôn ngoan tuyệt đối. Ngài là Đấng duy nhất biết rõ nên ban cho chúng ta điều gì tốt nhất. Không ai muốn bị đau đớn, tổn thương, muộn phiền cả, nhưng nếu chưa từng trải qua những điều đó thì làm sao thấy hết ý nghĩa của sự chữa lành, yêu thương, đỡ nâng. Và trên hết, Đức Chúa Trời tể trị trên mọi sự cũng là Đấng yêu thương chúng ta. Đức Chúa Trời cho phép mọi sự xảy đến vì Ngài muốn làm điều ích lợi cho chúng ta (Rô-ma 8:28).

Nhận biết mọi việc đều có thời điểm của nó giúp bạn điều chỉnh cuộc sống của mình ra sao?

Lạy Chúa, xin cho con có một tâm trí khôn ngoan để nhìn biết công việc của Ngài và cho con một ý chí thuận phục để sống với sự tể trị của Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top