Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/05/2015

Gia-cơ 1:5-8
Đấng Ban Cho Sự Khôn Ngoan

“Nếu người nào trong anh em có người kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho”(Gia-cơ 1:5).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nói đến sự khôn ngoan nào? Điều kiện nào để nhận được sự khôn ngoan Chúa ban? Có bao giờ bạn nhận ra rằng mình thiếu khôn ngoan, và mong muốn có thêm?

Ông Gia-cơ viết thư này cho những tín hữu sống tan lạc đang chịu cảnh thử thách trăm bề (câu 2, 3), ông biết họ rất cần sự khôn ngoan để vượt qua những khó khăn đó, vì thế ông dạy rằng nếu họ cảm biết mình thiếu sự khôn ngoan thì phải lấy đức tin mà cầu xin Đấng ban cho sự khôn ngoan, Ngài là Đấng ban cho cách rộng rãi, sẽ ban cho anh chị em.

Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng sự khôn ngoan ông Gia-cơ nói ở đây không phải là khôn ngoan của triết lý đời này, hay kiến thức học vấn, nhưng là tri thức về sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. Điều ông Gia-cơ khẳng định là sự khôn ngoan như vậy chỉ có ở Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn của khôn ngoan, Ngài luôn sẵn sàng ban cho rời rộng những ai biết mình kém khôn ngoan và cầu xin Ngài.Vấn đề là khi cầu xin thì phải cầu xin với đức tin, đừng nghi ngờ, vì khi cầu xin mà nghi ngờ thì sẽ không nhận bất kỳ điều chi từ nơi Chúa.

Cuộc sống con dân Chúa ngày nay cũng không tránh khỏi thử thách trăm bề, khó khăn dồn dập. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận biết nhu cầu và sự yếu kém của mình để cầu xin. Nhiều lúc đối diện với nan đề, chúng ta thường nghĩ đến sự trợ giúp từ tiền bạc, cho rằng có tiền là mọi nan đề đều được giải quyết một cách suôn sẻ; hoặc chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ con người, hết nhờ cậy người này lại cầu cạnh người khác vì nghĩ rằng những người quyền cao chức trọng, có thế lực sẽ giúp mình hóa giải những khó khăn; hoặc chúng ta tự xoay xở bằng sức của chính mình, không cần nhờ tới ai cả. Những cách giải quyết như vậy hoàn toàn thiếu khôn ngoan. Điều chúng ta học được ở đây là Đấng chúng ta tôn thờ sẵn lòng ban sự khôn ngoan rộng rãi cho chúng ta để có thể đối phó với mọi nan đề trong cuộc sống. Nan đề vẫn còn đó, nhưng Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan của Chúa để vượt qua nan đề mà đi tới với Chúa. Chúa không đòi hỏi gì ở chúng ta ngoài đức tin vững vàng nơi Chúa để cầu xin.

Khi gặp nan đề trong cuộc sống, bạn thường giải quyết bằng cách nào?

Cảm tạ Chúa vì Ngài là nguồn của khôn ngoan, con tin cậy tuyệt đối nơi Ngài. Xin Chúa cho con luôn nhận biết sự kém thiếu của mình để cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan thiên thượng cho con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top