Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 03/05/2015

Thi Thiên 26:1-12
Sống Khôn Ngoan:

Bước Đi trong Sự Thanh Liêm

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi, vì tôi đã bước đi trong sự thanh liêm. Tôi cũng nhờ cậy Đức Giê-hô-va, không xiêu tó” (câu 1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đã thưa với Chúa như thế nào? Đặc điểm của người sống thanh liêm là gì? Nền tảng để sống thanh liêm là gì (câu 3)? Tại sao sống thanh liêm là khôn ngoan?

Vua Đa-vít chân thành thưa với Chúa rằng: “Xin hãy đoán xét con vì con đã bước đi trong sự thanh liêm.” Bước đi trong sự thanh liêm, hay sống cuộc đời thanh liêm là sống tuân giữ các nguyên tắc đạo đức theo Lời Chúa dạy, sống trong sạch, ngay thẳng về mặt tiền bạc cũng như tình cảm. Một công chức thanh liêm là người không tham nhũng, không lấy của công làm của tư, không ăn hối lộ, không cậy quyền mà chiếm đoạt tài sản của dân, và cũng không cậy địa vị mà quan hệ nam nữ bất chính. Một người thường dân thanh liêm thì không lấy của người làm của mình, không trộm cắp, gian lận, không trốn xâu lậu thuế, đứng đắn trong vấn đề tiền bạc cũng như tình cảm.

Kinh Thánh Cựu Ước dùng chữ “Tom”“Tummah” mà chúng ta dịch là thanh liêm, có nghĩa là trọn vẹn hay ngay thẳng. Thi Thiên 26:1-6 nêu ra một số đặc điểm về người thanh liêm: Người sống thanh liêm có lòng ngay thẳng (câu 2), sống theo chân lý của Lời Chúa (câu 3), không đi chung đường với người dối trá, giả hình (câu 4), ghét người ác (câu 5), và rửa tay trong sự vô tội (câu 6).

Tóm lại, người thanh liêm là người ngay thật, đúng đắn, đáng tin cậy về mọi mặt: Tình cảm, tiền bạc, lời nói, việc làm; người chân thành làm theo Lời Chúa. Người thanh liêm có thể không toàn hảo, không hề sai trật, nhưng là người sống thành thật, nghiêm túc, trước sau như một. Người ấy không sống giả hình, trước mặt nói khác, sau lưng nói khác, hay ở nhà thờ, trước mặt anh chị em cư xử khác, ra đường cư xử khác.

Ðây chính là người mà Chúa Giê-xu gọi là người khôn ngoan, biết xây nhà mình trên vầng đá, có mưa sa nước chảy, gió lay, xô động, nhưng không sập (Ma-thi-ơ 7:24, 25). Ấy là người nghe Lời Chúa và làm theo (câu 3) chứ không phải chỉ nghe và hiểu, nghe và thuộc lòng, nghe và cảm động, nghe và dạy lại cho người khác.

Khôn ngoan của đời là lừa lọc, tham nhũng, vơ vét, giả hình… nhưng sống khôn ngoan trong Chúa là nếp sống thanh liêm theo Lời Chúa dạy, và đời sống hướng về nơi ngự vinh quang của Chúa chứ không phải vinh quang của đời này (câu 8).

Bạn có mạnh dạn thưa với Chúa như Vua Đa-vít đã nói trong câu 1 không?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài thánh hóa con, giúp con có sự khôn ngoan để luôn sống thanh liêm như Lời Chúa dạy giữa cuộc đời này.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 27.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top