Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/05/2015

Lu-ca 12:13-20
Người Ngu Dại

“Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”(Lu-ca 12:20).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu kể câu chuyện người giàu có ngu dại này? Người đời nhận định ông là người thế nào? Tại sao Chúa nói ông là người ngu dại? Bạn cần sống thế nào để không bị gọi là ngu dại như người giàu có này?

Khi có một người đến với Chúa Giê-xu xin Ngài làm quan án phân xử việc chia gia tài cho anh em họ, Ngài đã nhân cơ hội để dạy dỗ môn đệ bằng ví dụ về người địa chủ giàu có, năm đó trúng mùa đến nỗi kho lẫm của ông không đủ chỗ chứa. Người giàu có này sử dụng sự khôn ngoan của đời để tính toán kế hoạch cho mình. Ông nói ta phải làm thế nào đây? À, ta phải phá hết những kho nhỏ bé này và xây dựng những kho chứa lớn hơn để tích trữ nông sản vào đó. Rồi ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: “Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ.” Nhưng người giàu có này không biết rằng linh hồn thuộc về Chúa, Ngài phán với ông: “Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn người sẽ bị đòi lại; vậy những của cải người đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?”

Trong cái nhìn của người đời, người giàu có này là người khôn ngoan, khéo làm ăn, giỏi tính toán, biết thu trữ. Nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa Trời, Ngài nói đây là người ngu dại, vì ông biết có linh hồn nhưng có một điều ông không biết là linh hồn không thuộc về ông, và linh hồn không thể nuôi bằng lương thực, của cải vật chất như ông tưởng. Trong câu chuyện, chúng ta thấy người giàu có này bốn lần nói “ta, ta, ta, ta” mà không một lần nhắc đến Đức Chúa Trời. Qua ví dụ này, Chúa Giê-xu muốn cảnh báo môn đệ và chúng ta ngày nay rằng, những ai chăm chú tích trữ tiền bạc, của cải cho mình mà nghèo nàn trong mối tương giao với Đức Chúa Trời thì cũng ngu dại như vậy.

Người ngu dại là người quá xem trọng của cải vật chất. Họ không biết rằng một ngày kia họ sẽ lìa đời với hai ban tay trắng. Họ cũng không biết rằng tiền bạc chẳng thể nào cứu được linh hồn họ.Vậy, hãy giàu có nơi Đức Chúa Trời chứ đừng tham lam thu trữ để giàu có trong đời này mà trở thành người ngu dại.

Bạn thử tự đánh giá xem mình là người ngu dại hay người khôn ngoan?

Lạy Chúa, xin cho con biết làm ăn chân chính để sinh sống nhưng không nương cậy nơi tiền bạc, của cải vật chất để rồi bị mất linh hồn trong ngày cuối cùng.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 26.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top