Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015

Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015


Sống Với Thánh Kinh: 01/05/2015

I Cô-rinh-tô 3:16-20
Khôn Ngoan theo Đời Này

“Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột” (câu 19a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhắc cho Cơ Đốc nhân nhớ mình là ai? Tại sao? Ông trích dẫn hai câu Kinh Thánh nào để nói về sự khôn ngoan của đời này? Sống theo sự khôn ngoan của đời này có hậu quả gì? Bài học này nhắc nhở chúng ta như thế nào trong cuộc sống theo Chúa?

Sứ đồ Phao-lô nhắc cho các tín hữu Cô-rinh-tô nhớ mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Chúa Thánh Linh ở trong mỗi người, như vậy sự khôn ngoan của người có Chúa là khôn ngoan đến từ Chúa Thánh Linh. Ngược lại, khôn ngoan theo đời này, trước mặt Đức Chúa Trời cũng chỉ là sự dại dột mà thôi. Vậy khôn ngoan theo đời này là gì? Trước hết, Sứ đồ Phao-lô trích dẫn trong sách Gióp 5:13, người khôn ngoan theo đời này là người dùng những mưu mô xảo quyệt để lừa lọc người khác hòng đem lại những lợi ích cho mình. Những người này tưởng có thể lừa đảo được người khác nhưng họ không biết rằng Chúa bắt những người khôn ngoan như vậy sa vào bẫy của chính họ giăng ra (câu 19b). Điều thứ hai, Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 94:4 để khẳng định rằng Đức Chúa Trời biết rõ những ý tưởng, những mưu chước của người khôn ngoan theo đời này chỉ là hư không, vô ích mà thôi (câu 20). Như vậy, người sống khôn ngoan theo đời này nghĩ rằng mình hơn người. Họtìm cách vươn lên bằng cách lừa lọc, chèn ép người khác. Cuộc sống của họ chỉ là ích kỷ, chuyên tìm lợi ích cho mình bằng mọi giá mà không cần biết đến lợi ích của ai khác, họ sẵn sàng chà đạp người khác để tiến lên, sẵn sàng hại người để được lợi, sẵn sàng hy sinh người khác để trục lợi cho mình.

Điều đáng buồn là các tín hữu tại Cô-rinh-tô, những người xưng mình là Cơ Đốc nhân nhưng lại sống theo bản tính xác thịt, không tìm sự khôn ngoan trong Chúa Thánh Linh nhưng sống theo sự khôn ngoan của đời này. Họ tưởng sống như vậy là khôn, nhưng Chúa nói đó là dại dột. Họ tưởng sống như vậy không ai biết nhưng Chúa là Đấng biết hết. Họ tưởng sống như vậy là thành công nhưng Chúa nói họ sẽ thất bại vì sẽ tự sa vào mưu chước của chính họ. Họ tưởng sống như vậy là ích lợi, nhưng Chúa nói tất cả chỉ là vô ích mà thôi. Đây cũng chính là lời nhắc nhở cho nếp sống của mỗi chúng ta ngày nay.

Nhìn lại những tháng qua, bạn có dùng sự khôn ngoan đời này để sống với nhau trong Hội Thánh không? Bạn cần điều chỉnh như thế nào?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con vẫn còn dùng sự khôn ngoan của đời để sống với nhau ngay trong Hội Thánh. Xin cho con luôn đầu phục Chúa Thánh Linh để con quyết sống theo sự khôn ngoan của Chúa.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 25.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top