Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 27/04/2015

Ê-sai 44:24-45:8
Chúng Ta Ở trong Tay Đức Chúa Trời

“Đức Giê-hô-va phán thể này cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt người, và Ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại” (45:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời dùng Vua Si-ru để làm gì cho Giê-ru-sa-lem và các thành của Giu-đa? Đức Chúa Trời còn có mục đích nào khác khi dùng vị vua vô tín này? Bạn nghĩ gì khi nhận thức rằng “tất cả chúng ta đều ở trong tay của Đức Chúa Trời”?

Phân đoạn hôm nay gồm hai phần: Phần thứ nhất nói về việc xây lại Giê-ru-sa-lem (câu 24-28); phần thứ hai đề cập đến các mục đích liên quan đến toàn thế giới của Đức Chúa Trời (câu 1-7). Vua Si-ru là sự nối kết giữa hai phần này và là người Đức Chúa Trời sử dụng với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là phục hồi Ít-ra-ên. Ngài xức dầu cho Vua Si-ru vì dân Ngài (câu 1, 4). Mục đích thứ hai lâu dài hơn là làm cho Danh Ngài được biết đến, trước tiên là Vua Si-ru (câu 3) và sau đó là toàn thế giới (câu 6). Mục đích thứ hai này đang được những người theo Chúa Giê-xu hoàn thành ngày nay.

Đức Chúa Trời nói với Vua Si-ru rằng Ngài sẽ đi trước ông để “ban bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng” (câu 2). Nếu Đức Chúa Trời đã làm điều này cho Vua Si-ru vô tín, thì Ngài cũng sẽ làm nhiều hơn thế nữa cho Đấng Mết-si-a và cho chúng ta. Thật vậy, khi Cơ Đốc nhân đi ra để loan truyền Phúc Âm, Đức Chúa Trời sẽ đi trước để san bằng mọi trở ngại thuộc linh trên đường họ đi. Chúng ta có thể thấy rõ điều này khi nhìn vào những gì Ngài đã làm cho những người chịu bức hại khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Dù chỉ là một nhóm nhỏ nhưng họ đã làm thay đổi thế giới, và Cơ Đốc nhân ngày nay vẫn tiếp tục làm như thế.

Đức Chúa Trời tiếp tục mở cửa cho việc rao giảng Tin Lành hết đất nước này đến đất nước khác. Ngài tiếp tục san bằng “đồi núi,” phá vỡ các cửa và bẻ gãy các song sắt. Ngài soi sáng cho chúng ta đang khi chúng ta đi trong nơi tối tăm. Ngài ở phía trước, phía sau, ở bên trên để che chở chúng ta. Ngài hạ mình xuống để nâng chúng ta lên. Ngài thêm sức để chúng ta không mòn mỏi và mệt nhọc khi phục vụ Ngài. Ngài sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại.

Cuối cùng, trong phân đoạn này cũng như những phân đoạn tiếp theo, Đức Chúa Trời dạy chúng ta về chính Ngài, về sự vĩ đại, về sự độc nhất vô nhị và quyền năng tối thượng của Ngài. Vua Si-ru và hết thảy chúng ta đều ở trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Vì thế, khi suy ngẫm những lời này, chúng ta hãy để Lời của Đức Chúa Trời làm gia tăng tình yêu và lòng tôn kính Ngài.

Tình yêu thương và lòng tôn kính Đức Chúa Trời của bạn trong năm này so với so với năm trước có gì khác biệt?

Lạy Chúa, xin giữ con trong tay Ngài để không điều chi có thể phân rẽ con khỏi tình yêu của Ngài. Cũng xin gìn giữ con để không có điều gì làm giảm đi tình yêu thương và lòng tôn kính của con đối với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 21.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top