Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 26/04/2015

Thi Thiên 119:17-24
Các Mưu Sĩ trong Cuộc Đời

“Các chứng cớ Chúa là sự hỉ lạc tôi, tức là những mưu sĩ tôi” (câu 24).

Câu hỏi suy ngẫm: Qua phân đoạn Kinh Thánh này, bạn hình dung tác giả đang ở trong những hoàn cảnh nào? Tác giả đã làm gì khi đối diện với những hoàn cảnh đó? Ai là mưu sĩ của bạn trong những lúc khó khăn của cuộc đời?

Câu 17 cho thấy tác giả đối diện với cái chết đang chực chờ ông. Dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng như vậy, ông vẫn tin rằng sự sống hay chết của ông thuộc về Chúa chứ không do nơi quyền thế của con người hay hoàn cảnh hiện tại ông đang đối diện. Vì vậy, ông không buông xuôi hay than thân trách phận nhưng khẩn thiết xin Chúa ban ơn lành. Ông cầu xin Chúa mở con đường để ông được sống và hứa sẽ tiếp tục gìn giữ Lời của Chúa. Ông cầu xin Chúa mở mắt để ông tìm thấy điều lạ lùng trong Lời của Ngài (câu 18). Trong chỗ cùng khốn, tác giả đã học được rằng chỉ có Lời Chúa mới đem lại sự an ủi và sự giải cứu thật sự cho ông.

Ông xưng mình là khách lạ trên đất (câu 19a). Trần thế chẳng phải quê hương thật của ông. Ông bối rối, không quen với cách sống trên trần gian này. Ông khát khao và mong mỏi Chúa ban cho ông các điều răn Ngài để làm la bàn định hướng trong cuộc sống (câu 19b, 20). Khi đến một thành phố lạ, chúng ta cần bản đồ hướng dẫn để khỏi bị lạc lối. La bàn, bản đồ của Chúa trong trần gian này chính là điều răn hay Lời của Chúa.

Khi chứng kiến những người kiêu ngạo, không tin kính, bất tuân điều răn Chúa, tác giả cầu xin Chúa quở trách những người ấy (câu 21). Chỉ có Chúa là Đấng phán xét và Ngài chắc chắn sẽ quở phạt nghiêm khắc những người chống nghịch Ngài.

Tác giả là khách lạ trên đất nên ông đã bị người thế gian khinh dể và chế nhạo. Ông đang chịu cảnh bị sỉ nhục vì gìn giữ mệnh lệnh của Chúa (câu 22). Nghiêm trọng hơn nữa ông đã bị bức hại và chống đối bởi vua chúa, những bậc cầm quyền (câu 23a). Những người này ngồi lại với nhau bàn cách chống nghịch ông. Còn ông đối diện với họ bằng cách đàm luận với “các mưu sĩ” của mình, tức là suy ngẫm Lời chúa. Lời Chúa ban cho ông sức mạnh và sự khôn ngoan để ứng phó với người chẳng tin kính (câu 23b). Kết quả là ông được vui mừng vì Lời Chúa quả thật là những mưu sĩ khôn ngoan đã giúp ông vượt thắng thế lực lớn của loài người (câu 24).

Chúng ta cũng đang đối diện với sự sỉ nhục, gièm pha, và chống đối, thậm chí còn bị hăm he hại đến mạng sống chỉ vì chúng ta quyết sống với niềm tin nơi Chúa. Động lực để chúng ta sống và bước đi giữa cuộc đời này là chúng ta có Lời Chúa là các mưu sĩ khôn ngoan, thông sáng nhất có năng quyền giúp chúng ta giành chiến thắng trong các chiến trận với các thế lực trên thế gian. Bạn đã và đang trang bị Lời Chúa cho mình như thế nào?

Lạy Cha yêu thương! Xin cho con trung tín học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, hầu cho con được an ủi khi bị người đời nhạo báng, gièm pha, và vui mừng đối diện với sự bức hại vì Danh Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 20.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top