Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 25/04/2015

II Ti-mô-thê 4:6-8
Tận Trung với Tiếng Gọi

“Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta” (câu 7, 8a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô muốn nói gì khi ông nói “ta đang bị đổ ra làm lễ quán”? Điều gì cho thấy Sứ đồ Phao-lô đã tận trung với tiếng gọi? Đấng Thẩm Phán công chính sẽ trao mão triều thiên công chính cho những ai? Bạn có chắc mình sẽ được nhận mão triều thiên công chính từ Chúa không?

Một người biết sắp qua đời thường nhìn lại những ngày của đời mình và dặn dò con cháu những điều cần thiết. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy, ông biết kỳ qua đời của mình gần rồi, và ông nói ông đang bị đổ ra làm lễ quán. Lễ quán là của lễ dâng bằng cách tưới rượu nho trên của lễ thiêu. Cuộc đời hầu việc Chúa của Sứ đồ Phao-lô đã dâng trọn cho Chúa thì giờ, công sức, trí tuệ, tiền bạc, tấm lòng nhiệt thành, giờ đây ông tiếp tục dâng sự sống mình cho Chúa, không phải tưới bằng rượu nho mà là tưới bằng máu của chính mình như ông đã từng nói trong Phi-líp 2:17 rằng: “Ví dù huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em, tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy.” Nhìn lại cuộc đời mình, Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa vì ông nhận biết mình đã tận trung với tiếng gọi của Chúa, chiến đấu anh dũng trong chiến trận thuộc linh, hoàn tất cuộc đua thiêng liêng, và giữ vững đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa cũng cho ông nhìn thấy phần thưởng mão triều thiên công chính do Đấng Thẩm Phán công chính trao cho ông và cho tất cả những ai yêu mến, trông đợi Ngài trở lại.

Chúa Giê-xu đã kêu gọi: Khá trung tín cho đến chết. Thật vinh dự cho những ai cứ tận trung với tiếng gọi, dấn thân phục vụ Chúa, bằng lòng hy sinh để nhiều người được cứu. Nếu cứ trông chờ vào phần thưởng mão triều bằng lá chóng tàn của con người hay của thế gian thì sẽ mất phần thưởng mão triều thiên công chính từ Chúa. Thực tế cho thấy theo Chúa thì dễ nhưng bền lòng cho đến chết rất khó, nhiều người sau một thời gian theo Chúa đã không thắng được những sự cám dỗ của tiền bạc, tình dục xác thịt… nên bỏ dở cuộc đua, đánh mất đức tin. Khi nhìn mọi sự bằng con mắt xác thịt chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc, nhưng khi ngước mắt lên cao để thấy Chúa đang đồng hành với mình thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng tận trung với tiếng gọi không hề thiệt thòi mà sẽ nhận lại gấp trăm lần hơn những gì mình đã hy sinh cho Chúa. Mão triều thiên công chính luôn sẵn dành cho hết thảy mọi người nóng lòng trông chờ sự tái lâm của Chúa và trung tín phục vụ với lòng yêu mến Ngài.

Nếu biết mình sắp qua đời, bạn sẽ nói gì và dặn dò con cháu mình điều gì?

Lạy Chúa, xin cho con luôn bền lòng tận trung với tiếng gọi của Chúa, không để bất kỳ hoàn cảnh nào làm lung lay đức tin của con nơi Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 19.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top