Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 23/04/2015

II Ti-mô-thê 3:14-17
Kinh Thánh

“Vì Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Cuộc đời của Mục sư Ti-mô-thê đã được những ai dạy dỗ và dạy về điều gì? Phân đoạn này cho thấy những giá trị nào của Kinh Thánh? Kinh Thánh quan trọng như thế nào đối với bạn và gia đình bạn?

Trước sự tấn công của tà giáo, Sứ đồ Phao-lô khuyên người con tinh thần của mình là Mục sư Ti-mô-thê hãy giữ vững những gì đã học và tin quyết. Thời thơ ấu, cậu bé Ti-mô-thê đã được học gương tín kính với bà ngoại và mẹ của mình (II Ti-mô-thê 1:5); lớn lên ông học với thầy mình là ông Phao-lô. Câu 15-17 cho thấy không phải ông học về luân lý đạo đức của đời, nhưng học Kinh Thánh, là quyển sách được Đức Chúa Trời hà hơi (linh cảm), soi dẫn trọn vẹn. Nhờ đó, ngay từ ấu thơ Lời Chúa đã giúp ông khôn ngoan để nhận biết Chúa Giê-xu hầu ông đặt lòng tin nơi Ngài và được cứu. Suốt cuộc sống theo Chúa và hầu việc Ngài, Lời Chúa vô cùng hữu ích cho ông trong sự dạy dỗ, khiển trách, sửa trị chính đời sống ông cũng như đời sống bầy chiên mà ông đang chăm sóc. Ngoài ra, Lời Chúa còn dạy ông trong sự công chính để trở thành người hữu ích cho Chúa và cho nhiều người.

Lời dạy của Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta bài học rất quý cho từng gia đình con dân Chúa ngày nay. Chúng ta lo làm ăn, nuôi con, cháu mình ăn học, có công ăn việc làm, gia đình êm ấm, nhưng nếu không quan tâm dạy dỗ Kinh Thánh cho con, cháu mình thì chúng chỉ có kiến thức của đời mà thiếu khôn ngoan để nhận biết Chúa Giê-xu, chúng được vật chất nhưng sẽ mất linh hồn. Và để cuộc đời con, cháu mình sau khi đã cứu trở nên người hữu ích cho Chúa thì cha mẹ cần phải dạy dỗ Kinh Thánh trong gia đình. Muốn vậy chính ông bà, cha mẹ cần phải quan tâm đến việc học Kinh Thánh cho mình, nếu không, chúng ta chỉ có thể dạy con, cháu bằng ý riêng và luân lý của đời mà thôi.

Chỉ có Kinh Thánh mới cho chúng ta và con cháu chúng ta sự khôn ngoan để được cứu. Chỉ có Kinh Thánh mới có quyền năng uốn nắn, sửa đổi cuộc đời chúng ta và con cháu chúng ta. Chỉ có Kinh Thánh mới có thể đào luyện chúng ta và con cháu chúng ta trong sự công chính để đời sống được Chúa dùng trong mọi việc tốt lành. Gia đình nào quan tâm và trân trọng dạy dỗ Lời Chúa, gia đình đó sẽ là một gia đình phước hạnh, dòng dõi đó sẽ là một dòng dõi thánh và hữu ích trong Chúa.

Bạn đã đọc, học Kinh Thánh, và dạy dỗ Kinh Thánh thế nào trong gia đình bạn? Việc làm này đã và đang biến đổi đời sống bạn và con cháu bạn như thế nào?

Lạy Chúa, Lời Ngài là Lời sống và linh nghiệm. Xin cho con dành ưu tiên trong việc học Lời Chúa và dạy dỗ Lời Chúa cho con cháu con hầu gia đình con được Chúa sắm sẵn để làm mọi việc lành.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 17.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top