Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 22/04/2015

II Ti-mô-thê 3:10-13
Sống Đời Tin Kính trong Chúa

“Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ, thì sẽ bị bắt bớ” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh những điều gì để giúp Mục sư trẻ Ti-mô-thê mạnh mẽ trong đời sống tín kính? Tại sao Cơ Đốc nhân sống tín kính thì luôn bị bức hại? Chúa luôn làm gì cho chúng ta khi chúng ta bị bức hại, hoạn nạn vì Danh Chúa?

Ngược lại với nếp sống giả hình tỏ vẻ ngoan đạo của nhiều người trong thời kỳ sau rốt (câu 1-9), Sứ đồ Phao-lô kêu gọi Mục sư Ti-mô-thê cứ trung tín sống đời tin kính trong Chúa ngay cả khi đối diện với những sự bức hại buộc ông thay đổi những điều ông giảng dạy, dẫn dắt Hội Thánh theo một con đường khác, hoặc từ bỏ con đường của Chúa. Vì muốn khích lệ và giúp Mục sư Ti-mô-thê được mạnh mẽ, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh 3 điều:

Thứ nhất, ông nhắc lại gương sống của ông mà học trò mình đã từng biết rõ và noi theo. Đó là những lời dạy dỗ đi đôi với nếp sống, phẩm hạnh, chí hướng, đức tin, sự nhẫn nại, lòng yêu mến, và lòng kiên trì của ông. Đây là những phẩm chất cần có của một Cơ Đốc nhân, đặc biệt là những người lãnh đạo Cơ Đốc. Những phẩm chất này hoàn toàn ngược với các phẩm chất của những người giả hình trong câu 1-9.

Thứ hai, ông khẳng định một chân lý là những ai muốn sống đời đạo đức, tin kính trong Chúa Giê-xu thì phải chịu bức hại bởi những người vô tín, sống ngược lại với chân lý. Tuy nhiên, điều ông được khích lệ là khi sẵn lòng chịu những bức hại vì Chúa thì Ngài luôn ban cho ông năng lực để thoát ra khỏi hoạn nạn.

Thứ ba, ông nêu hậu quả tất yếu của những người gian ác, lường gạt. Họ lừa đảo, dối gạt người khác thì chính họ cũng sẽ bị lừa dối lại.

Sống đời tin kính trong Chúa Giê-xu không phải lúc nào cũng hanh thông như đi trên con đường rộng rãi đầy hoa thơm cỏ lạ. Chúng ta đang sống giữa thế giới tội lỗi, tối tăm không nhận biết Chúa, thậm chí chống đối Chúa, con dân Chúa cần thể hiện những phẩm chất Cơ Đốc, như muối của đất, sự sáng của thế gian, cho thế gian nhận biết Chúa. Dù phải chịu nhiều sự bức hại vì niềm tin của mình thì cũng noi dấu chân Chúa sẵn sàng đi trên con đường hẹp, Chúa luôn ở cùng và thêm sức để chúng ta vượt qua được những hoạn nạn đó hầu Danh Chúa được nhiều người biết đến. Gương sống của Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ Mục sư trẻ Ti-mô-thê ngày trước, và cả chúng ta ngày nay, cứ hết lòng sống tin kính, nhân đức trong Chúa. Phước hạnh của Chúa đang đón chờ những người con bền lòng, nhẫn nhục sống tin kính trong Ngài.

Bạn có kinh nghiệm gì trong những lần Chúa giúp bạn vượt qua những hoạn nạn, bức hại vì Danh Chúa? Kinh nghiệm đó giúp gì cho đức tin của bạn?

Lạy Chúa, gương sống của Sứ đồ Phao-lô đã khích lệ con. Xin giúp con cứ bền lòng giữ nếp sống tin kính trong Chúa dù phải đối diện với sự bức hại của những người vô tín.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 16.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top