Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 20/04/2015

II Các Vua 8:7-15
Lấy Lòng Yêu Thương Nói Ra Lẽ Chân Thật

“Ngài muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:15).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi Vua Bên-ha-đát bị bệnh nặng, ông làm gì? Tiên tri Ê-li-sê đã nói gì về bệnh tình của vua? Ông Ha-xa-ên trở về thuật lại với vua như thế nào, và sau đó ông đã làm gì? Câu chuyện này cho thấy lòng dạ của ông Ha-xa-ên như thế nào?

Ông Bên-ha-đát là vua Sy-ri, là nước ngoại bang nhưng khi bị bệnh nặng, ông lại sai người đến xin Tiên tri Ê-li-sê cầu vấn Đức Chúa Trời để biết mình có được lành bệnh hay không. Người được vua sai đi là viên quan Ha-xa-ên. Vua sai đem lễ vật rất quý và dặn nói những lời hết sức tôn trọng với Tiên tri Ê-li-sê, như xưng vua là “con trai ông,” nhưng Tiên tri Ê-li-sê không nhận lễ vật. Ông đã trả lời rằng vua sẽ không chết vì bệnh nhưng Đức Giê-hô-va tỏ cho biết vua sẽ chết bằng một cách khác (câu 10). Vị tiên tri cũng khóc vì thấy trước lòng dạ độc ác của ông Ha-xa-ên đối với người Ít-ra-ên và với Vua Bên-ha-đát. Ông Ha-xa-ên đã nói với vị tiên tri bằng một giọng vô cùng khiêm nhường, hạ mình, tự ví ông “là một con chó” vô dụng (câu 13), nhưng khi trở về ông đã cho thấy lòng giả dối của ông bằng cách nói một câu lấp lững với vua rằng vua sẽ lành mà không nói câu sau (câu 14), rồi ngày hôm sau ông đã giết vua một cách tàn nhẫn để chiếm ngôi.

Mặc dù lịch sử con người là do Đức Chúa Trời điều khiển, nhưng lòng dạ xấu xa của ông Ha-xa-ên thì không thể chấp nhận. Ông là người được vua tin dùng nhưng lại không biết ơn mà chỉ nuôi dã tâm chiếm đoạt ngôi vua. Ông là người đại gian ác (câu 12) nhưng che đậy sự gian ác đó bằng thái độ bên ngoài rất nhún nhường (câu 13). Khi trở về, ông lừa dối vua mình bằng một cách rất tinh vi, chỉ nói nửa sự thật (câu 14). Khi một người sống với lòng tham địa vị, danh vọng, quyền thế thì sẽ sống giả dối, lừa gạt người khác bằng nhiều cách tinh vi để mong đạt được mục tiêu đê hèn của mình. Với người thuộc về Chúa thì điều Chúa muốn là: “Ngài muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:15).

Làm thế nào bạn có thể luôn nói lời chân thật trong tình yêu thương với mọi người?

Lạy Chúa, xin Lời Ngài dẫn dắt và dạy dỗ con để lòng con không giả dối, môi miệng con luôn nói lời chân thật có ích và gây dựng nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 14.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top