Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 19/04/2015

Thi Thiên 119:9-16
Theo Đuổi Đời Sống Thánh Khiết

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Hãy liệt kê những động từ người trẻ tuổi cần phải làm để có thể có một đời sống thánh khiết (câu 9-16). Đức Chúa Trời có vị trí nào trong việc giúp một người sống thánh khiết (câu 10,12, 13)? Bạn được nhắc nhở gì qua bài học hôm nay?

Người trẻ tuổi có nhiều lợi thế trong cuộc sống; có nhiều thời gian, tràn đầy sinh lực, có nhiều cơ hội để trau dồi tri thức, có nhiệt tâm và ý chí mạnh mẽ để xây dựng một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, người trẻ chưa được trải nghiệm cuộc sống nhiều nên có ít kinh nghiệm sống, dễ bị cám dỗ bởi những hình ảnh, các quan điểm, và lối sống không lành mạnh dẫn đến đời sống bất khiết và trụy lạc. Một người trẻ không sống thánh sạch thì cả đời của người ấy sẽ gánh chịu đau thương do hậu quả của lối sống sai trật từ thời son trẻ. Tác giả Thi Thiên 119 đã khẳng định rằng người trẻ tuổi phải cẩn thận theo Lời Chúa để có một đời sống thánh khiết. Ông chỉ dẫn những người trẻ học theo kinh nghiệm của mình.

Mỗi câu trong phân đoạn Kinh Thánh này đều đề cập đến Lời Chúa với những từ đồng nghĩa: Lời Chúa, điều răn Chúa, luật lệ Ngài, mệnh lệnh, chứng cớ Chúa, giềng mối Chúa, đường lối của Chúa… Trước nhất, ông tích cực tìm cầu Chúa. Tìm kiếm chính Chúa và thiết lập mối tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện (câu 10a). Ông cầu xin Chúa giúp ông không đi xa lạc các điều răn Chúa. Chúa giúp chúng ta hiểu đúng Lời của Ngài đồng thời nhắc nhở, khiển trách khi chúng ta không áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống (câu 10b).

Thứ hai, ông giấu Lời Chúa trong lòng. Học thuộc lòng Lời Chúa để chúng ta không phạm tội với Ngài. Nếu không để Lời Chúa cai quản tâm trí thì chắc chắn chúng ta sẽ phạm tội và tội lỗi sẽ ngăn trở chúng ta học Lời Chúa (câu 11).

Thứ ba, ông cầu xin Chúa dạy luật lệ Ngài. Học hỏi Lời Chúa là việc làm cả đời. Chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi Lời Chúa cho đến hơi thở cuối cùng và xin Chúa giúp chúng ta ứng dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống (câu 12).

Thứ tư, ông thuật lại mệnh lệnh của Chúa. Lời Chúa cần được thuật lại để nhắc nhở chính mình và dạy dỗ các thế hệ con cháu làm theo Lời Chúa (câu 13).

Thứ năm, ông vui mừng vì luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa ban ra luôn đem lại điều tốt lành cho người tuân giữ. Những ai kinh nghiệm điều này sẽ luôn trân quý luật pháp Chúa như của quý báu (câu 14).

Thứ sáu, ông quyết tâm suy ngẫm Lời của Chúa và chăm xem đường lối của Ngài. Lời Chúa như viên kim cương có nhiều mặt. Chúng ta cần suy ngẫm thật kỹ để nhìn thấy mọi góc cạnh và vẻ đẹp của Lời Ngài. Chúng ta cũng chăm xem đường lối của Ngài để biết chắc mình đi đúng đường theo ý Chúa (câu 15).

Cuối cùng, ông công bố ông ưa thích Lời Chúa, sẽ chẳng quên Lời Ngài. Khi chúng ta yêu thích Lời Chúa thì tư tưởng của chúng ta luôn nhớ đến và làm theo, kết quả là chúng ta sẽ có đời sống thánh sạch, hài lòng Chúa.

Bạn đang giấu Lời Chúa trong lòng như thế nào?

Cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Chúa. Xin cho con tích cực tìm cầu, học thuộc, trân quý, suy ngẫm, chăm xem, yêu mến, và vâng theo Lời Chúa mỗi ngày. Hầu cho chính Lời Ngài sẽ giúp con bước đi trong sự thánh sạch, đưa con đến gần Ngài và nguồn phước hạnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 13.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top