Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 18/04/2015

II Các Vua 8:1-6
Ơn Thần Hựu

“Ghê-ha-xi đang thuật cho vua hay thế nào Ê-li-sê đã khiến một kẻ chết sống lại, kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Ê-li-sê đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Ghê-ha-xi tâu rằng: Ôi vua chúa tôi! Kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Ê-li-sê đã làm cho sống lại” (câu 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc gì đã xảy ra với người phụ nữ Su-nem khi bà lánh nạn trở về? Việc bà đến gặp vua trùng khớp với lúc ông Ghê-ha-xi đang kể chuyện về bà cho thấy gì về ơn thần hựu của Chúa?

Sách Các Vua không thuật theo thứ tự thời gian. Câu chuyện này xảy ra trước khi ông Ghê-ha-xi bị bệnh phong hủi, và chuyện người phụ nữ Su-nem được ghi lại trong II Các Vua 4:8-37. Bà là người có lòng kính sợ Chúa, đã giúp đỡ nhiều cho chức vụ của Tiên tri Ê-li-sê. Với lòng biết ơn, Tiên tri Ê-li-sê đã cầu nguyện xin Chúa cho bà có được một con trai vì hai ông bà không có con; sau đó con trai bà bị bệnh và chết, ông Ê-li-sê lại cầu nguyện xin Chúa làm cho con bà sống lại. Giờ đây, ông lại tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn bằng cách báo cho bà biết nạn đói sắp xảy ra, khuyên bà nên lánh qua Phi-li-tin trong bảy năm. Khi trở về bà bị người ta lấy hết ruộng vườn nên bà quyết định đến kêu nài cùng vua. Bởi ơn thần hựu của Chúa, đúng lúc ông Ghê-ha-xi là đầy tớ của Tiên tri Ê-li-sê đang trình bày với vua về chuyện ông Ê-li-sê cầu nguyện cho một đứa con trai sống lại, thì bà bước vào, ông Ghê-ha-xi ngạc nhiên la lên rằng chính bà là mẹ của cháu bé ông đang kể chuyện với vua. Nhờ vậy, sau khi hỏi han sự tình, vua đã chỉ thị trả lại ruộng đồng và bù đắp hoa lợi trong bảy năm qua cho bà.

Ơn thần hựu chỉ về việc Đức Chúa Trời bao phủ, tể trị, kiểm soát, và chi phối mọi chi tiết trong đời sống để mọi việc xảy ra trùng khớp với mục đích của Chúa đã định sẵn. Ơn thần hựu không phải là phép lạ vì mọi việc vẫn diễn tiến bình thường trong quy luật tự nhiên, trong khi phép lạ là những việc siêu nhiên phá vỡ quy luật. Việc người phụ nữ Su-nem đến gặp vua trùng khớp với lúc ông Ghê-ha-xi đang kể với vua về bà hoàn toàn nằm trong ơn thần hựu của Chúa với một mục đích rõ ràng. Chúa cho việc trùng hợp xảy ra nhằm mục đích giúp cho bà ổn định cuộc sống sau khi trở về quê nhà và cũng cho bà thấy rằng “công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu” (I Cô-rinh-tô 15:58).

Người phụ nữ Su-nem không biết việc bà giúp cho Tiên tri Ê-li-sê đã giúp bà thoát nạn đói, rồi việc con bà chết lại giúp cho bà lấy lại sản nghiệp. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta thật cao cả, quyền năng vô song, Ngài luôn làm thành mục đích của Ngài. Bài học này giúp chúng ta sống bình an trong thế giới rối reng đầy bất công này, vì tin rằng Chúa luôn tể trị lịch sử.

Bạn đã kinh nghiệm gì về ơn thần hựu của Chúa trên đời sống bạn?

Lạy Chúa, con biết ơn Chúa vì Ngài là Đấng tể trị thế giới này. Xin cho con luôn sống nương cậy Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 12.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top