Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 17/04/2015

II Các Vua 7:1-20
Nghi Ngờ và Vô Tín

“Đức Chúa Giê-xu phán: Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (Giăng 20:29).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi nghe báo tin vui, phản ứng của vua Ít-ra-ên và của viên quan hầu cận nâng đỡ vua khác nhau như thế nào? Kết quả là gì? Nghi ngờ và vô tín khác nhau thế nào?

Trong câu chuyện Chúa giải cứu thành Sa-ma-ri, có hai nhân vật phản ứng khác nhau khi nghe tin mừng. Người thứ nhất là quan hầu cận nâng đỡ vua, khi nghe Tiên tri Ê-li-sê rao báo tin vui cho một thành đang lâm vào nạn đói vì bị quân địch bao vây lâu ngày thì ông đã đáp: “Dù cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao?” Đây là câu nói của lòng vô tín, hoàn toàn không tin quyền năng của Đức Giê-hô-va có năng quyền làm được, vì thế, ngày hôm sau ông đã bị giẫm đạp mà chết trước khi cầm nắm thức ăn như Lời Chúa đã phán.

Người thứ hai là vua Ít-ra-ên, khi nghe quân lính báo tin vui từ những người phong hủi thì ông nghi ngờ rằng đây là âm mưu của kẻ thù. Nhưng sau khi nghe lời bàn của một viên quan, vua bèn cho người đi do thám để biết rõ thực hư. Nhờ đó, vua, quan, và cả dân chúng trong thành được thoát khỏi nạn đói kinh khủng.

Nhiều người ngày nay vẫn có một số thắc mắc, nghi ngờ về Kinh Thánh, giáo lý, nếp sống đạo v.v…, nhưng nếu ngại ngùng không dám nói lên những nghi ngờ của mình, thì sẽ ảnh hưởng đến đức tin nơi Chúa. Thật ra, sự nghi ngờ không có gì sai trái, vì nghi ngờ không có nghĩa là vô tín, nhưng chỉ là thắc mắc về những gì mình chưa biết chắc mà thôi. Khi những thắc mắc được sáng tỏ thì đức tin sẽ tăng trưởng. Ngược lại vô tín là khẳng định quan điểm của mình là đúng, tuyệt đối không tin Chúa và quyền năng của Ngài mà không cần tìm hiểu. Vô tín dẫn đến sự chết nhưng nghi ngờ giúp chúng ta tìm hiểu kỹ càng hơn và nhờ đó đức tin vững mạnh thêm.

Chúa không muốn chúng ta tin một cách mù quáng, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng con người là hữu hạn, không thể nào hiểu hết về Chúa, về thế giới Ngài tạo dựng, và về những gì Ngài dạy. Chúa là Đức Chúa Trời, nên có rất nhiều điều chúng ta chưa biết hoặc không thể biết về Ngài, chúng ta có thể nghi ngờ để tìm hiểu rõ hơn nhưng không vì những hạn chế của mình mà cho rằng Ngài và chân lý của Ngài sai lạc rồi dẫn đến vô tín. Khi ông Thô-ma

nghi ngờ Chúa sống lại, Ngài không phạt ông nhưng Ngài cũng nhắc nhở: “Vì ngươi đã thấy Ta, nên ngươi tin. Phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy!”

Bạn đã từng nghi ngờ điều gì về Chúa? Bạn giải quyết nghi ngờ ấy như thế nào?

Lạy Chúa xin cho con nhận ra mình hữu hạn, những gì con chưa hiểu hết xin cho con lấy lòng tin mà tiếp nhận để con không trở thành vô tín.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 11.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top