Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 16/04/2015

II Các Vua 7:1-20
Tin Vui từ Những Người Phong Hủi

“Bấy giờ, họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải; ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao! Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy, ta hãy đi báo tin này cho nhà vua” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người bị bệnh phong hủi trong phân đoạn này đang đối diện với vấn đề gì? Họ đã có quyết định nào? Khi hưởng được tin vui họ đã làm gì? Bạn đã làm gì với Phúc Âm bạn nhận được?

Vào thời Cựu Ước, những người bị bệnh phong hủi là những người rất bất hạnh. Do sợ lây lan nên họ không được ở trong trại quân mà phải ở xa hoặc ngoài cổng thành. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, có bốn người bị bệnh phong hủi sống với nhau ngoài cổng thành và họ cũng phải đối diện với cái đói giống như những người ở trong thành. Họ bèn nói với nhau rằng nếu bây giờ vào thành hay ngồi đây thì cũng chết đói. Vì vậy, họ quyết định đi sang trại quân Sy-ri. Dù cho quân Sy-ri có giết họ thì cũng còn tốt hơn chết dần chết mòn vì đói. Tối hôm đó họ đi sang trại quân Sy-ri, nhưng thật lạ lùng, không một bóng người! Đức Giê-hô-va đã khiến quân Sy-ri nghe tiếng ồn ào như tiếng xe ngựa của một đạo quân lớn đang kéo đến nên đã bỏ trại mình chạy trốn, vứt tứ tung quần áo cùng của cải trên đường (câu 15).

Những người phong hủi này đã làm gì? Trước hết, họ ăn, uống, lấy vàng bạc và quần áo đem giấu cho mình (câu 8) mà quên rằng cả thành đang chết đói. Nhưng sau đó họ nghĩ lại và thấy mình nín lặng về tin mừng này là không đúng. Họ đã hành động ngay, trở về báo tin vui mà không chờ đến rạng đông. Khi nhận được tin, ban đầu vua còn nghi ngại, nhưng sau khi kiểm chứng xác thực, vua đã tin và được cứu khỏi nạn đói. Riêng viên quan cai nâng đỡ vua, do vô tín không tin lời Tiên tri Ê-li-sê nói (câu 1, 2), nên đã chết do bị giẫm đạp trước khi được hưởng thức ăn. “Phúc Âm” của chúng ta cũng giống như tin vui của những người phong hủi này, tin vui không phải để cất giấu riêng cho mình mà phải được rao báo ngay cho mọi người đều biết, không thể “đợi đến rạng đông.” Trách nhiệm của chúng ta là hết lòng và cấp bách rao báo Tin Mừng để mọi người được cứu, nếu chậm trễ thì “hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta” (câu 9b). Khi Phúc Âm đã được rao báo, ai tin và tiếp nhận thì sẽ được cứu như quan quân và dân chúng trong thành, ngược lại ai cứng lòng, nghi ngờ không tin thì sẽ bị hư mất như viên quan nâng đỡ vua.

Bạn đã nhận được tin vui của Chúa Cứu Thế Giê-xu như thế nào? Và bạn đã công bố tin vui ấy cho những ai?

Kính lạy Chúa yêu thương, xin giúp con biết rao báo tin mừng về sự cứu rỗi của Chúa cho bạn bè con, người thân của con và những người xung quanh con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 10.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top