Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 15/04/2015

I Các Vua 19:1-18
Vượt trên Sự Nản Lòng

“Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì, đụng người và nói rằng: Hãy chỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người chỗi dậy, ăn và uống, rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời” (câu 7, 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Tiên tri Ê-li chạy trốn và nài xin Chúa cho được chết? Thiên sứ đã nói gì và làm gì để giúp Tiên tri Ê-li? Tại núi Hô-rếp, Chúa đã làm gì để giúp Tiên tri Ê-li vượt qua sự nản lòng? Bạn cần làm gì để khỏi bị sự nản lòng?

Sau chiến thắng vang dội trên núi Cạt-mên và cơn mưa phước lành Chúa đổ xuống cho đất nước bị hình phạt, Tiên tri Ê-li đã chạy trước xe Vua A-háp cho đến lúc vào thành Gít-rê-ên…

Tuy nhiên, khi Vua A-háp tường thuật chi tiết mọi việc trên núi Cạt-mên với sự kiện Tiên tri Ê-li đã giết tất cả tiên tri của Ba-anh, Hoàng hậu Giê-sa-bên vô cùng tức giận, liền cho người đến hăm dọa giết ông Ê-li. Thật đáng buồn cho một người sống trong tăm tối, thấy rõ quyền năng lớn lao của Chúa Hằng Hữu mà vẫn cứ chống nghịch Ngài.Và đáng buồn hơn là Tiên tri Ê-li đã sợ hãi, chạy trốn đặng cứu mạng mình! Hình ảnh một Ê-li mạnh mẽ can đảm đã mờ nhạt, chỉ còn một Ê-li “vốn là người yếu đuối như chúng ta!” Chẳng những vậy mà ông còn nằm dưới cây giếng giêng, chán nản thưa với Chúa rằng con thấy đủ rồi, xin Chúa hãy cất mạng sống con!

Để giúp Tiên tri Ê-li khỏi nản lòng, thiên sứ đã cho ông ngủ, cho ăn và uống để bổ lại sức, rồi đưa ông đến núi Hô-rếp gặp Chúa, ông nghe tiếng Ngài phán êm dịu nhỏ nhẹ, Ngài cho ông thấy chương trình của Ngài trên ông và dân tộc của Ngài. Nhờ đó ông bừng tỉnh, nóng cháy quay trở lại làm trọn công việc Chúa giao cho đến lúc xe lửa và ngựa lửa của Chúa cất ông lên.

Tiên tri Ê-li không đáng trách vì ông cũng chỉ là con người yếu đuối. Nhiều lúc chúng ta cũng nản lòng khi đối diện với đau khổ, bức hại, hoạn nạn… rồi bỏ bê công việc Chúa giao, không còn thực thi đại mệnh lệnh rao Tin Mừng cho đồng bào. Hãy nhớ lại gương của Tiên tri Ê-li, chỗi dậy ăn nuốt Lời Chúa để thấy Đấng quyền năng đang ở với chúng ta và thấy được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Đó là bí quyết vượt lên trên sự nản lòng để sốt sắng phục vụ Chúa và rao Tin Mừng cho đồng bào. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta nản lòng và bỏ Chúa mà thôi. Hãy nhìn lên Chúa, học Lời Chúa để thắng được mọi đau khổ hầu sống đắc thắng cho Ngài.

Mỗi khi nản lòng bạn thường làm gì? Bài học này giúp bạn điều gì?

Cảm ơn Chúa vì Ngài thật không bao giờ quên con. Xin bổ sức cho con bằng chính Chúa và Lời Chúa để con thêm sức mạnh thuộc linh, vượt thắng sự nản lòng và sống hữu ích cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 9.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top