Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 14/04/2015

Giăng 15:17-27
Vượt trên Sự Bức Hại

“Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Cơ Đốc nhân bị bức hại ở thế gian? Sứ mệnh của chúng ta phải làm là gì? Làm thế nào để chúng ta có thể vững vàng và tiếp tục sứ mệnh giữa những sự bức hại?

Chúa Giê-xu dạy các m ôn đệ về tình yêu Ngài dành cho họ và dạy họ sống yêu thương. Tuy nhiên, sống yêu thương giữa thế gian không dễ vì nan đề đầu tiên mà các môn đệ Chúa phải đối diện là sự thù ghét của người thế gian.

Thế gian tội lỗi luôn đứng về phía đối nghịch với Chúa, vì họ đang ở dưới quyền của ma quỷ, kẻ chống nghịch với Đức Chúa Trời. Không phải Chúa đã thất bại trong việc chinh phục tình yêu của người thế gian, mà vì không thể có sự hòa hợp giữa sáng và tối, giữa thánh khiết và ô uế, giữa thiện và ác… Chúng ta thuộc về Chúa, còn thế gian không thuộc về Ngài, chúng ta không giống họ nên họ ghét và bức hại chúng ta.

Người Do Thái xưng mình là tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng thật ra họ không biết Ngài. Họ chỉ theo những lễ nghi hình thức bên ngoài mà chưa bước vào mối tương giao thật sự để biết Chúa như đáng phải biết. Mọi người thế gian đều do Chúa tạo dựng, nhưng họ đã sớm khước từ Ngài. Vì thế họ không thể biết Chúa. Chính vì vậy mà họ bức hại và gây nhiều đau khổ từ tinh thần đến thể xác cho con dân Chúa. Tuy nhiên, các môn đệ đã ở với Chúa, được nghe Lời Chúa dạy, thấy việc Chúa làm, và nhận biết Chúa cùng tiếp nhận mọi phước hạnh Chúa ban cho, họ cần phải vượt trên sự bức hại để làm chứng về Chúa cho thế gian nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh.

Hôm nay, dù chúng ta không thấy Chúa bằng mắt trần, nhưng đã nhận biết Ngài cùng kinh nghiệm những việc lớn lao Chúa làm cho mình. Vì thế, chúng ta có trách nhiệm phải nói về Chúa để cứu vớt anh chị em, bà con, đồng bào chúng ta thoát khỏi hình phạt kinh khiếp của hỏa ngục.

Chúng ta không thể một mình đương đầu với thế giới thù nghịch và cũng không có năng quyền để chinh phục ai cả, nếu không có Chúa Thánh Linh là Thần Chân Lý đưa chúng ta vào sự hiểu biết chân chính và nếp sống chân thật. Ngài cũng an ủi nâng đỡ chúng ta trong việc chinh phục tội nhân vô cùng cam go và nhiều nước mắt.

Bạn được khích lệ điều gì khi chịu sự bức hại, thù ghét của những người vô tín?

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban Chúa Thánh Linh để sống với con giữa thế giới thù nghịch, bức hại để con có năng quyền bày tỏ Chúa, sống cho Chúa, và chinh phục tội nhân cho Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 8.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top