Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 13/04/2015

Truyền Đạo 3:18-22
Bài Học từ Điều Ác

“Ta lại nói trong lòng rằng: Phải như vậy, bởi vì Đức Chúa Trời muốn thử thách con loài người, và chỉ cho chúng biết rằng họ không hơn gì loài thú” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Đức Chúa Trời lại cho phép sự bất công, gian ác diễn ra trong cuộc sống (câu 18-21)? Câu trả lời của Vua Sa-lô-môn nhắc nhở bạn điều gì về con người thật của bạn? Khi đối diện với những bất công đến với chính mình hoặc những điều không vui, bạn phản ứng thế nào (câu 22)?

Có người hỏi rằng: “Nếu Đức Chúa Trời có quyền năng, tại sao Ngài không tiêu diệt tội lỗi và điều ác ngay từ lúc ban đầu? Tại sao Chúa để điều ác xảy ra rồi lại chờ đến thời điểm mới xét xử nó?” Câu trả lời của Vua

Sa-lô-môn là: Đức Chúa Trời cho phép mọi sự diễn ra như vậy để con người nhận thấy rõ ràng sự hư hoại hoàn toàn của mình (câu 18), từ đó họ mới nhận ra sự cần thiết của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho họ.

Câu chuyện Người Con Trai Hoang Đàng (Lu-ca 15:11-32) minh chứng cho chân lý này. Người cha dù đau đớn nhưng vẫn để cho người con ra đi. Khi để cho con ra đi, người cha biết chắc rằng con ông sẽ đau khổ, đói khát, bị sỉ nhục… Nhưng đó là sự chọn lựa của con ông, và nếu không rơi vào tình trạng bi đát, người con sẽ không bao giờ đánh giá đúng tấm lòng của người cha và những phước hạnh trong căn nhà của cha.

Khi đối diện với những gian ác, bất công mà con người đối xử với nhau, chúng ta mới nhận ra rằng loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống, thì con người cũng xấu xa như con vật (câu 18). Cả hai đều chắc chắn sẽ chết (câu 19-20), và cả hai đều có giá trị ngang nhau (câu 21).

Tại đây, chúng ta nhận ra bài học cho mình. Đừng vội áp dụng bài học này cho một “kẻ súc vật” nào đó đang làm hại mình, nhưng hãy nhớ rằng, nếu Chúa không thương xót và cứu chúng ta, chúng ta cũng không hơn gì con vật cả! Xin Chúa tha thứ cho chúng ta vì bao lần chúng ta quay lưng khỏi Chúa và Lời Ngài để cư xử bất công và gian ác với những người chung quanh. Hãy luôn biết ơn Chúa vì sự cứu rỗi của Ngài ban cho chúng ta, hết lòng sống với Chúa và Lời Ngài, sống trong sự khiêm nhường, và tìm kiếm ân sủng Chúa.

Bài học thứ hai là dù khi chúng ta đối diện với những người làm ác quanh ta, hãy sống vui thỏa với Chúa mỗi ngày vì chúng ta chỉ có một cuộc đời (câu 22). Đừng bận tâm tìm cách trả đũa người gây đau khổ cho mình, vì điều đó sẽ đánh mất rất nhiều niềm vui trong cuộc đời chúng ta. Hãy tin cậy Đức Chúa Trời và giao phó sự đoán xét vào trong tay Ngài. “Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng, và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ. Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Hãy dẹp sự giận, và bỏ sự giận hoảng; chớ phiền lòng, vì điều đó chỉ gây ra việc ác.Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt; còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp” (Thi Thiên 37:5-9).

Bạn thường làm gì với người ác gây đau khổ cho bạn? Bài học này giúp bạn thay đổi như thế nào?

Cảm ơn Chúa vì mọi điều Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con. Xin bày tỏ cho con ý muốn Ngài trong mọi cảnh ngộ và cho con đức tin cùng sự thuận phục để luôn thưa với Ngài rằng: “Ý Cha được nên trên đời sống con.”

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 7.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top