Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 12/04/2015

Thi Thiên 23:1-6
Thung Lũng của Cuộc Đời

“Dù khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi” (Thi Thiên 23:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Đa-vít không sợ hãi khi ông đi trong thung lũng (trũng) bóng chết? Ngoài ra, ông còn nhận được nguồn an ủi nào từ nơi Chúa? Làm thế nào để chúng ta luôn bình an tiến bước trên linh trình theo Chúa?

Trong cuộc đời, chúng ta đi qua những chặng đường khác nhau. Có lúc chúng ta đi qua cánh đồng hoa cỏ xanh tươi, đi bên mé nước bình tịnh. Có khi lên tận đỉnh núi cao. Cũng có khi chúng ta xuống trũng sâu của bóng chết.

Tại sao? Kinh Thánh cho biết Chúa là Đấng Chăn Hiền Lành. Chúa đưa chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi để vui hưởng, nhưng có lúc Ngài cũng cho chúng ta xuống thung lũng để học được nhiều điều. Vua Đa-vít cho biết ông đã đi vào trũng bóng chết với nhiều tai họa vây quanh, nhưng ông khẳng định rằng, dù khi ông đi trong trũng hãi hùng đó, dù khi tai họa bốn bề ngăm dọa thì ông cũng chẳng sợ hãi gì. Nguồn năng lực nào bảo vệ khiến ông vẫn bình thản khi đi trong trũng bóng chết như vậy? Vua Đa-vít tiết lộ đó là vì Chúa ở cùng ông (câu 4). Chúa là Đấng quyền năng, Đấng sáng tạo cả vũ trụ, trong đó trũng sâu đầy tai họa đó cũng là tạo vật của Ngài. Vì vậy, khi có Chúa đồng hành với ông thì còn gì phải khiến ông sợ hãi. Điều quan trọng là ông có đồng hành với Chúa hay không, có bằng lòng để Chúa nắm tay ông dẫn đi hay không mà thôi.

Ngoài ra, Vua Đa-vít còn cho biết thêm là “cậy trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.” Xuất thân từ một người chăn chiên nên hình ảnh hai vật dụng không thể thiếu của người chăn dùng để sửa phạt, dẫn dắt, uốn nắn bầy chiên luôn nằm trong đầu ông. Khi đi trong trũng bóng chết, ông nhận được nguồn an ủi rất lớn từ sự bẻ trách, sửa trị, và dẫn dắt của Chúa trên cuộc đời ông.

Chúa cũng có thể dùng trũng để rèn luyện chúng ta. Gia-cơ 1:2-3 dạy rằng: “Hỡi anh em, hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn công việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.” Cho nên, khi qua trũng bóng chết, những đau khổ trong đời, thay vì buồn bã, oán trách, chúng ta hãy học cách đồng hành với Chúa và tìm nguồn an ủi từ nơi Ngài để cứ vui mừng, bình an tiến bước trên linh trình theo Chúa.

Bạn đã có kinh nghiệm nào khi đi trong trũng của cuộc đời? Bạn đi với tâm trạng ra sao?

Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con. Xin cho con luôn đồng hành với Chúa và tìm nguồn an ủi nơi Ngài để con bình an tiến bước trên linh trình.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top