Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 11/04/2015

Truyền Đạo 3:16-17
Đau Khổ Trước Những Bất Công

“Ta bèn nói trong lòng rằng: Đức Chúa Trời sẽ đoán xét người công bình và người gian ác; vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề xã hội nào được tác giả đề cập trong câu 16? Đối diện với vấn đề này, bạn thường thắc mắc gì về Đức Chúa Trời? Vua Sa-lô-môn đã đưa ra câu trả lời nào cho vấn đề này (câu 17)? Câu trả lời này giúp bạn vượt qua những khổ đau và bất công trong cuộc đời này thế nào?

Truyền Đạo 3:1-15 đem chúng ta lên cao hơn những đau khổ, nan đề, muộn phiền để đến với một Đức Chúa Trời tốt lành đang tể trị trên mọi sự. Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, Vua Sa-lô-môn lại đem chúng ta trở về “mặt đất” để đối diện với những nan đề trong đời sống. Ông nói đến những gian ác, bất nghĩa mà chúng ta phải gánh chịu (câu 16). Hơn thế nữa, ông không đề cập đến những điều xấu xa xảy ra nơi hang ổ trộm cướp, nhưng là tại “nơi công đường”“chốn công bình” (câu 16), những nơi mà chúng ta vẫn hy vọng có thể tìm thấy công lý và lẽ phải.

Khi trở thành nạn nhân của những bất công, gian ác trong xã hội, nhiều người thường nao núng đức tin, nghi ngờ sự tốt lành và sự tể trị của Đức Chúa Trờivà tự hỏi: “Nếu có Đức Chúa Trời, tại sao Ngài lại để những sự bất công, gian ác, xấu xa như vậy tồn tại trên đời này?” Đôi khi đây không chỉ là một câu hỏi, nhưng còn là lời lên án Đức Chúa Trời.

Vua Sa-lô-môn đã đưa ra câu trả lời cho vấn đề trên. Ông nói: “Đức Chúa Trời sẽ đoán xét người công bình và người gian ác, vì ở đó có kỳ định cho mọi sự mọi việc” (câu 17a). Đức Chúa Trời chưa đoán xét chứ không phải Ngài không đoán xét. Sự phán xét từ Đức Chúa Trời trên người công chính và người gian ác chắc chắn sẽ xảy đến. Khi nào? Sự phán xét của Chúa có thể xảy ra trong đời này và chắc chắn xảy ra trong cõi vĩnh hằng. Vậy thì tại sao Đức Chúa Trời không đoán xét người gian ác ngay trong hiện tại? Vì mọi việc đều có thời điểm của nó (câu 17b), và vì sự thương xót chờ đợi của Chúa dành cho con người gian ác (II Phi-e-rơ 3:9).

Nếu không nhận thức sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi sự và Ngài là công chính sẽ xét đoán người gian ác và công chính, chúng ta sẽ dễ dàng bị ma quỷ lừa dối mà cay đắng với Đức Chúa Trời, trả đũa những người làm hại mình, hoặc chạy theo lối sống gian ác của thế gian này. Nhưng khi nhận biết Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ đoán phạt tội lỗi, chúng ta sẽ thức tỉnh để mỗi ngày sống trong hiện diện của Chúa, ăn năn khi phạm tội, không giấu tội (Châm Ngôn 28:13; I Giăng 1:9), sống với hy vọng vì Chúa sẽ đoán phạt tội lỗi và người làm ác. Không bắt chước người ác, nhưng cứ hết lòng làm lành (Ga-la-ti 6:9).

Điều gì khích lệ bạn nhiều nhất qua bài học này?

Lạy Chúa, xin chớ để chúng con phạm tội, nhưng cứu chúng con khỏi mọi điều ác…

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top