Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 10/04/2015

II Cô-rinh-tô 12:7-10
Ân Sủng trong Đau Khổ

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân sủng Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (II Cô-rinh-tô 12:9).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nói về đau đớn nào ông đang phải chịu? Ông cầu nguyện với Chúa ra sao? Chúa trả lời thế nào? Ông khám phá ra điều kỳ diệu gì sau đó? Khi gặp đau khổ, bạn thường cầu nguyện thế nào với Chúa?

Trong cuộc đời phục vụ Chúa của Sứ đồ Phao-lô, ông đã chịu bao khổ nạn từ những người chống đối Đạo Chúa (II Cô-rinh-tô 11:23-29). Tuy nhiên, lần này ông phải chịu đau đớn trong thân thể do cái giằm xóc vào thịt ông mà Chúa muốn dùng để giúp ông không lên mình kiêu ngạo (12:1-6). Chúng ta không biết cái giằm đó là gì, nhưng chắc chắc khiến ông nhức nhối vô cùng. Đã ba lần Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện, nhưng cầu nguyện theo ý mình, xin Chúa cho nó lìa khỏi ông, và ông nhận được câu trả lời: Ân sủng Ta đủ cho ngươi rồi! Cảm tạ Chúa vì sau đó, Sứ đồ Phao-lô vâng phục Chúa trọn vẹn và ông đã nhận ra một điều vô cùng kỳ diệu, đó là ân sủng Chúa thật tuyệt vời trong đau khổ.

Đức Chúa Trời luôn có mục đích khi Ngài để chúng ta chịu khổ. Ông Gióp đã thắc mắc với Chúa, Sứ đồ Phao-lô thì liên tục xin Chúa cất đau khổ ra khỏi ông. Nhưng rồi chính ân sủng dư đầy và diệu kỳ của Chúa đã giúp cả hai ông khám phá điều tuyệt vời mà trước đó chưa hề biết. Đó là sức mạnh của Chúa thể hiện trọn vẹn trong sự yếu đuối của hai ông. Cho nên ông Phao-lô đã thay đổi cách cầu nguyện, ông vì Chúa Cứu Thế mà vui chịu yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bức hại, khó nghèo, vì ông khám phá ra khi ông yếu đuối chính là lúc ông mạnh mẽ nhờ ân sủng của Chúa ban cho ông (câu 10).

Ân sủng của Chúa luôn dư đầy, không bao giờ thiếu hụt. Với mọi đau khổ xảy đến trong cuộc sống theo Chúa, khi chúng ta nhận biết sự yếu đuối của chính mình, thì Chúa luôn chu cấp thích đáng và đầy đủ ân sủng giúp chúng ta có năng lực để mạnh mẽ trong sự yếu đuối đó. Kết quả của ân sủng là niềm vui vượt qua những đau khổ và nhận được những ích lợi cho cuộc sống từ bài học đau khổ đó. Chắc chắc Đức Chúa Trời luôn được tôn vinh qua đời sống của những người nhìn thấy và tiếp nhận ân sủng Chúa từ trong đau khổ.

Bài học cái giằm xóc của Sứ đồ Phao-lô cũng là bài học quý báu cho chúng ta ngày nay. Xin Chúa cho chúng ta nhìn thấy ân sủng lớn lao của Chúa trong từng khổ đau để chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ trong sự yếu đuối của mình nhờ ân sủng Chúa ban.

Bạn cảm nhận câu nói của Chúa “Ân sủng Ta đủ cho con rồi” như thế nào trong cuộc sống theo Chúa của bạn?

Lạy Chúa, xin cho con nắm chắc ân sủng của Chúa để con mạnh mẽ trong những lúc hoạn nạn, đau khổ xảy đến với con, tin rằng ân sủng của Chúa luôn dư dật để giúp con vượt qua.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 4.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top