Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 09/04/2015

Gia-cơ 5:13-17
Đau Khổ và Cầu Nguyện

“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen”(Gia-cơ 5:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gia-cơ nêu ra ba hoàn cảnh nào và giải pháp cho từng hoàn cảnh đó ra sao? Ba giải pháp đó có cùng một điểm chung nào? Khi cầu nguyện, Chúa có cất sự đau khổ khỏi chúng ta không? Những ích lợi nào khi đã vượt qua đau khổ?

Kinh Thánh không dạy người theo Chúa được miễn trừ khổ nạn. Chúng ta biết ông Gióp, Sứ đồ Phao-lô, các thánh tử đạo… đều đã chịu khổ trong cuộc đời phục vụ Chúa; ngay cả Chúa Giê-xu của chúng ta cũng đã trải qua muôn vàn thống khổ. Trong phân đoạn KinhThánh này, ông Gia-cơ nêu lên ba hoàn cảnh khác nhau, đó là chịu khổ, vui mừng, và đau ốm, và ông dạy cho con dân Chúa ba giải pháp cho từng hoàn cảnh. Người chịu khổ, hãy cầu nguyện với Chúa; người vui mừng, hãy hát tôn ngợi Chúa; người đau ốm, hãy mời các trưởng lão đến cầu nguyện với Chúa. Chúng ta thấy ba trường hợp khác nhau, ba giải pháp cũng có vẻ khác nhau, nhưng khi xét kỹ, sẽ thấy cả ba đều có cùng một mục đích là hướng về Chúa, dâng trình lên Chúa mọi nan đề hay niềm vui của mình với niềm tin Chúa là Đấng ban giải pháp cho mọi vấn đề.

Khi được cứu, chúng ta đã hoàn toàn thuộc về Chúa, mọi điều xảy đến trong đời sống chúng ta đều nằm trong sự tể trị của Chúa, chúng ta phải có niềm tin sắc son nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp đau khổ, dĩ nhiên không phải chịu khổ vì hậu quả từ việc làm sai trái của mình, Sứ đồ Phi-e-rơ dạy chẳng những cầu nguyện mà còn ca ngợi Chúa nữa: “Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người,như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì Danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn” (I Phi-e-rơ 4:15, 16).

Dĩ nhiên ông Gia-cơ cũng như Sứ đồ Phi-e-rơ không nói Chúa sẽ cất đau khổ ra khỏi chúng ta, nhưng khi chúng ta cầu nguyện và ca ngợi Chúa về những đau khổ của mình tức là chúng ta bày tỏ lòng tin cậy nơi sự nhân từ và thương xót của Chúa, tin cậy Chúa tể trị mọi sự, và tin cậy Chúa ban điều tốt nhất cho con cái Ngài theo ý tốt của Ngài. Vì vậy Chúa sẽ ban năng lực cho chúng ta để có thể chịu đựng và vượt qua những đau khổ đó hầu cho Danh Chúa được tôn ngợi, và qua kinh nghiệm đắc thắng đó, cuộc đời chúng ta cũng được trưởng thành hơn trong đức tin. Vậy hãy nắm chắc lấy khí giới cầu nguyện để chiến đấu với mọi đau khổ trên bước đường theo Chúa.

Bạn thường làm gì khi gặp đau khổ trong cuộc sống? Bài học này giúp bạn điều gì?

Cảm tạ Chúa vì con có thể đến gần Ngài trong lúc buồn rầu của cuộc sống, có thể nhờ cậy Ngài thêm sức để vượt qua những nỗi khổ đau để có thể vui mừng trong mọi hoàn cảnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top