Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 08/04/2015

Rô-ma 8:31-39
Vẻ Đẹp của Đau Khổ

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên” (II Cô-rinh-tô 4:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Ma quỷ đã dùng những đau khổ nào nhằm phân rẽ con dân Chúa ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời? Nhờ đâu mà Sứ đồ Phao-lô hoàn toàn đắc thắng sự đau khổ? Làm thế nào bạn có thể khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn phía sau đau khổ?

Ma quỷ và thế gian là kẻ thù nghịch của Chúa, chúng luôn rình rập và tìm đủ mọi cách để tách con dân Chúa ra khỏi vòng tay yêu thương của Ngài. Một trong nhiều cách tấn công của chúng là dùng những sự đau khổ để tấn công như chúng đã từng dùng để tấn công ông Gióp vậy. Sứ đồ Phao-lô từng trải qua nhiều đau khổ, hoạn nạn, bức hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, chết chóc, những tưởng sẽ bị tách khỏi tình yêu Chúa, nhưng cuối cùng ông đã hát lên một bài ca chiến thắng nhờ Đấng yêu thương ông bội phần.

Ma quỷ tưởng rằng có thể dùng những hoạn nạn, đau khổ để phân rẽ con dân Chúa ra khỏi tình yêu của Chúa, nhưng chúng không ngờ điều ngược lại, phía sau những đau khổ của con dân Chúa là vẻ đẹp thiên thượng tiềm ẩn; ẩn giấu tình yêu vững bền của Đấng đã không tiếc chính Con mình mà phó Con ấy cho và còn ban luôn mọi sự cho con dân Chúa nữa; và tiềm tàng trong mọi sự đau khổ là quyền năng vô bờ của Đấng đã chết và sống lại, Đấng đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời cầu thay cho con dân Ngài. Đó chính là sức mạnh và vẻ đẹp của đau khổ. Đó chính là nguồn năng lực để Sứ đồ Phao-lô nói cách chắc chắn rằng, không một thế lực nào dù trên trời hay dưới đất, dù hiện tại hay trong tương lai, dù sự sống hay sự chết… có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Người yêu Chúa và phục vụ Ngài đều phải gặp những đau khổ trong sự phục vụ Chúa, điều đó như là một quy luật. Trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu nói bị bức hại vì Chúa là một phước lành. Sứ đồ Phao-lô cũng nói trong II Cô-rinh-tô 4:17: “Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sinh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” Vẻ đẹp của đau khổ chỉ lộ ra cho những ai neo chắc mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Vẻ đẹp đó là cao trọng và vĩnh cửu, còn đau khổ chỉ là nhẹ và tạm mà thôi.

Bạn khám phá những vẻ đẹp nào ẩn giấu phía sau sự đau khổ của sự phục vụ Chúa?

Lạy Chúa, xin cho con mở mắt thuộc linh để thấy vẻ đẹp của đau khổ hầu con sống đắc thắng luôn trong tình yêu vững bền của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 2.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top