Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 07/04/2015

Gióp 42:1-6
Huyền Nhiệm của Đau Khổ

“Trước lỗ tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con lấy làm gớm ghê con, và ăn năn trong tro bụi”(câu 5-6).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có giải đáp trực tiếp những thắc mắc của ông Gióp và các bạn ông không (chương 38-42)? Cuối cùng ông Gióp đã nhận ra điều gì? Nhờ đâu ông nhận biết như vậy? Làm thế nào chúng ta có thể thấu hiểu lẽ huyền nhiệm của đau khổ?

Dù ông Gióp cam nhận bao nhiêu mất mát đau đớn với một niềm tin sắt đá nơi Đức Chúa Trời, ông cũng như chúng ta, không thể không hỏi “tại sao?” Nhất là sau khi ông đã mất hết mọi sự, rồi chính bản thân cũng bị bệnh nan y hành hạ. Than vản về đau khổ là một hành động rất “con người” mà Đức Chúa Trời không hề cấm đoán, đặc biệt là những lời rên siếc của một người đang chịu hoạn nạn khổ đau.

Cuộc tranh cãi giữa ông và các bạn thân đến thăm ông trải dài gần bốn mươi chương sách (xin đọc trọn sách Gióp để hiểu) cho chúng ta thấy những suy luận của con người về nguyên nhân đau khổ chỉ là cuộc tranh luận của những người mù sờ voi. Ông Gióp và các bạn ông không hề biết những gì xảy ra nơi hậu trường trong cõi vô hình: Những hoạt động của Sa-tan, uy quyền của Đức Chúa Trời, v.v… (câu 3).

Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã trả lời ông Gióp và các bạn ông (chương 38-42), nhưng lạ thay, Ngài không đề cập đến vấn nạn đau khổ, không đưa ra một giải đáp nào cả. Ngài chỉ đặt ra một loạt câu hỏi thách đố trí năng của con người. Cuối cùng là một câu hỏi phán xét ông như một cú đập (câu 3a) làm ông bừng tỉnh và thốt lên: “Trước lỗ tai con có nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài. Vì vậy, con lấy làm gớm ghê con, và ăn năn trong tro bụi.” Giờ đây, ông Gióp không còn bận tâm tìm hiểu nguyên nhân nỗi khổ của ông nữa. Khi biết Chúa rõ ràng khác nào “mắt con đã thấy Ngài” (câu 5), ông đã hiểu được huyền nhiệm của đau khổ và nhận ra rằng Chúa có năng quyền làm mọi việc, không ai ngăn cản được ý định Ngài (câu 2). Bấy giờ ông Gióp vẫn còn ngồi trong đống tro nhưng nỗi cay đắng đã tan biến, thắc mắc cũng không còn, ông hoàn toàn chấp nhận bằng đức tin những điều xảy ra dù không thể hiểu được, vì ông biết phía sau huyền nhiệm đó là mục đích của Đức Chúa Trời.

Bao lâu chúng ta chưa nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời để thấy được bản chất thật của mình và đi đến ăn năn, chúng ta sẽ không bao giờ thấu hiểu được lẽ huyền nhiệm của đau khổ. Bạn đã hiểu thấu lẽ huyền nhiệm của đau khổ tới mức nào?

Lạy Chúa, xin cho con siêng năng học Lời Chúa để con biết Chúa và nghe tiếng phán của Ngài rõ ràng hơn trong cuộc sống hầu con không vấp phạm khi gặp hoạn nạn, đau khổ.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ma-thi-ơ 1.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top