Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 06/04/2015

Gióp 1:1-22
Đối Diện với Đau Khổ

“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va!”(câu 21).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người thế nào? Những điều đau khổ nào đã xảy đến với ông? Thái độ của ông Gióp ra sao khi đối diện với đau khổ? Làm thế nào chúng ta có thể thờ phượng, ca ngợi Chúa đang khi đối diện với đau khổ?

Sách Gióp trong Kinh Thánh là một luận án đề cập đến nhiều phương diện của đau khổ. Ở đây, chúng ta chỉ học hỏi một vài khía cạnh trong cả kho tàng hiểu biết mà sách Gióp mang đến cho chúng ta. Nhân vật chính của sách được giới thiệu như là “một người trọn vẹn, ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời” (câu 1). Cuộc sống của ông Gióp theo cách nhìn của người đời là đầy dẫy phước lộc: Con cái đông đúc, vui khỏe, thuận hòa; tài sản dư dật, đến nỗi mọi người dân Đông phương đều nhìn nhận ông là người giàu có nhất vùng, và cũng cho ông là người có phước nhất vùng. Bên cạnh đó, ông có một điều đáng yêu ít ai có: Ông luôn luôn giữ mình và cả con cái mình trong sạch, ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời; ông kính sợ Đức Chúa Trời đến độ thường xuyên dâng tế lễ chuộc tội cho con, ngay cả cho những tội chỉ mới manh nha trong tư tưởng. Thật là một nhân cách toàn vẹn.

Theo cách nhìn của người đời, những gì ông hưởng là quả phúc do chính ông tạo dựng nên. Nhưng rồi thình lình, chỉ trong một ngày, ông mất hết mọi sự, nào chiên bò lạc đà, nào tôi trai tớ gái, ngay cả những người con ông rất mực thương yêu. Ông trở nên trắng tay. Những định luật họa phúc mà con người xưa nay vẫn tin tưởng, giờ đây đã bị đảo lộn. Nhưng không vì thế mà ông trở thành người hoài nghi về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Dù ông không hiểu tại sao, nhưng ông biết rằng Đức Chúa Trời vẫn hiện diện và Ngài cho phép mọi sự này xảy đến với ông. Với một tâm trạng tơi tả trong bộ áo tả tơi, ông sấp mình xuống thờ phượng và ca ngợi Đức Chúa Trời rằng:“Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng trở về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng chúc tụng Danh Đức Giê-hô-va!”

Khi đối diện với đau khổ, con người có khuynh hướng than thân trách phận, trách cả Đức Chúa Trời, thậm chí có người còn chối bỏ đức tin. Nhưng trong mọi đau khổ xảy đến, ông Gióp vẫn không phạm tội và không nói lời nào trách móc hay phạm thượng với Chúa. Khi nhận biết sự tể trị của Chúa trên cuộc đời mình, chúng ta có thể sấp mình thờ phượng, cầu nguyện, và ngợi tôn Chúa ngay cả trong cơn khủng hoảng nhất xảy đến cho mình. Bạn từng đối diện với những đau khổ nào? Bạn đã phản ứng ra sao? Gương của ông Gióp nhắc nhở bạn điều gì?

Lạy Chúa, khi cuộc đời con chan đầy nước mắt, con vẫn tin rằng Chúa ngự trên cao, tình yêu Ngài vẫn phủ trùm mặt đất, và quyền năng Ngài vẫn tỏa vượt trăng sao.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 4-5.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top