Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 05/04/2015

Giăng 20:1-18
Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh

“Ma-ri Ma-đơ-len đi rao bảo cho môn đệ rằng mình đã thấy Chúa, và Ngài đã phán cùng mình những điều đó” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ma-ri Ma-đơ-len đến mộ Chúa và đã thấy gì? Bà đã làm gì? Nhờ đâu mà bà từ chỗ khóc lóc thất vọng trở thành người hăng hái chạy đi báo tin Chúa sống lại? Điểm chính yếu trong lời chứng của bà là gì? Sự sống lại của Chúa Giê-xu nói lên điều gì?

Vào lúc hừng đông của ngày thứ nhất, tức ngày Chúa Nhật, bà Ma-ri Ma-đơ-len đến thăm mộ Chúa, thấy tảng đá lấp cửa mộ bị dời đi nên bà run sợ chạy về báo cho Sứ đồ Phi-e-rơ và Sứ đồ Giăng, rồi tất cả cùng chạy đến mộ, họ phát hiện xác Chúa không còn ở đó nữa nên hai sứ đồ trở về nhà, còn bà Ma-ri thì cứ đứng ngoài mộ khóc lóc. Bỗng Chúa Giê-xu hiện ra và hỏi chuyện với bà. Ban đầu bà không nhận ra Chúa, có lẽ do còn tâm trạng lo buồn và nước mắt còn lưng tròng, nhưng khi Chúa gọi tên bà thì bà bừng tỉnh ra và nhận biết ngay đó là Chúa, sau đó bà vâng lời Chúa đi rao bảo cho môn đệ về việc Chúa sống lại và những điều Chúa đã phán bảo bà. Điều gì đã thay đổi bà Ma-ri từ chỗ buồn bã, đứng yên khóc lóc, đến vui mừng nôn nả ra đi báo tin Chúa sống lại? Câu trả lời không gì khác hơn là bà đã gặp được Chúa Phục Sinh. Chính bà đã khẳng định rất rõ ràng rằng: Tôi đã thấy Chúa. Sức sống phục sinh không phải đến từ việc nghe nói về Chúa hay biết về Chúa nhưng là gặp Chúa, và kinh nghiệm chính Ngài là Đấng đã chết và sống lại.

Kẻ thù của Chúa Giê-xu đã phá hủy đền thờ, tức thân thể Chúa Giê-xu, nhưng sau ba ngày, Ngài đã sống lại khải hoàn như Lời Ngài đã tuyên bố khi bắt đầu chức vụ (Giăng 2:19). Sự sống lại đắc thắng cho thấy Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất bẻ gãy chìa khóa của sự chết và âm phủ, và công tác chuộc tội cho nhân loại của Ngài đã hoàn tất như Lời Ngài tuyên bố: “Mọi sự đã được trọn.”

Cơ Đốc giáo là tôn giáo duy nhất tôn thờ Đấng Sống, Chúa Giê-xu không nằm trong phần mộ với nắm xương tàn nhưng Ngài để lại ngôi mộ trống vì Ngài đã sống lại, thăng thiên về trời, và Ngài cũng sẽ trở lại để tiếp rước những người đã tin Ngài về ở với Ngài đời đời.

Bạn có khẳng định mình đã thấy Chúa như bà Ma-ri đã khẳng định không?

Lạy Chúa Giê-xu là Đấng đã chết vì tội của con, đã sống lại khải hoàn để ban sức sống mới cho con. Xin cho con thấy Ngài, kinh nghiệm Ngài, và hết lòng rao Danh Ngài ra.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 3.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top