Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 04/04/2015

Giăng 19:17-37
Chúa Giê-xu Chịu Đóng Đinh

“Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm Lời Kinh Thánh này: Chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa: Chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm” (câu 36, 37).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Chúa Giê-xu phải vác thập tự giá đến đồi Gô-gô-tha? Những chi tiết nào trong tường thuật của Sứ đồ Giăng ứng nghiệm với lời tiên tri đã dự ngôn trong Kinh Thánh? Sự ứng nghiệm kỳ diệu đó giúp gì cho đức tin của chúng ta?

Những người bị tử hình bằng cách đóng đinh phải tự mình vác thập tự giá đến pháp trường, vì vậy quân lính bắt Chúa Giê-xu vác thập tự giá đến đồi Gô-gô-tha và đóng đinh Ngài tại đó. Qua tường thuật của Sứ đồ Giăng, chúng ta thấy có nhiều sự kiện ứng nghiệm lời tiên tri mà Kinh Thánh đã dự ngôn từ trước, chúng ta liệt kê sau đây:

Câu 18 cho biết Chúa bị đóng đinh với hai tử tội khác ứng nghiệm với lời tiên tri trong Ê-sai 53:12, Ngài bị kể vào hàng kẻ dữ, đồng thời khớp với Thi Thiên 22:16 ghi: “Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi.” Câu 23-24 khớp với Thi Thiên 22:18 nói về việc “chúng nó chia áo xống và bắt thăm áo dài Chúa.” Câu 28 Chúa phán “Ta khát” trùng khớp với Thi Thiên 22:15 nói về tình trạng khát nước quá mức đến độ lưỡi dính nơi cổ họng. Câu 29 khớp với Thi Thiên 69:21 nói đến việc cho uống giấm trong khi khát. Câu 33-37 khớp với Thi Thiên 34:20 nói đến Chúa giữ xương cốt người không một cái nào bị gãy; và ứng nghiệm lời tiên tri trong Xa-cha-ri 12:10; Khải Huyền 1:7 cho biết họ sẽ nhìn xem Đấng họ đã đâm.

Những sự ứng nghiệm lời tiên tri đến từng chi tiết về sự chết của Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy và tin rằng Chúa không chết vì tội lỗi của Ngài nhưng sự chết của Chúa nằm trong chương trình kế hoạch cứu rỗi nhân loại đã định trước của Đức Chúa Trời. Sự chết của Chúa không phải là điều tình cờ nhưng từng chi tiết đã được Kinh Thánh nói trước. Do đó, đặt niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là một quyết định khôn ngoan và hợp tình hợp lý chứ không phải là mê tín hay cuồng tín. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời làm người, gánh tội lỗi của nhân loại trên vai Ngài và chịu hình phạt chết thay cho mọi người trên thập tự giá. Mỗi chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và hứa nguyện sẽ rao sự chết của Chúa trọn đời mình để cứu nhiều người.

Bạn giới thiệu về sự chết của Chúa Giê-xu cho ai trong mùa kỷ niệm sự Thống Khổ và Phục Sinh năm nay?

Lạy Chúa, con tin Ngài chịu chết vì tội lỗi của con. Xin cho con bày tỏ lòng tin và biết ơn bằng cách rao sự chết của Ngài cho nhiều người.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 4-6.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top