Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2015

Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2015


Sống Với Thánh Kinh: 02/04/2015

Giăng 18:28-40
Những Điều Tương Phản

“Kế đó, chúng điệu Đức Chúa Giê-xu từ nhà Cai-phe đến trường án; bấy giờ đương sớm mai. Nhưng chính mình chúng không vào nơi trường án, cho khỏi bị ô uế, và cho được ăn lễ Vượt Qua” (câu 28).

Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy có những điều nghịch lý nào từ những người bắt Chúa và Tổng đốc Phi-lát? Từ đó, rút ra những bài học nào?

Sau khi bị bắt, Chúa Giê-xu bị giải về nhà ông An-ne lúc nửa đêm, chuyển đến nhà ông Cai-phe, rồi đến dinh Tổng đốc Phi-lát vào lúc sáng sớm. Qua câu chuyện được Kinh Thánh ký thuật ở đây, chúng ta thấy có một số điều tương phản đáng chú ý trong cuộc xử án bất công này. Thứ nhất, những người bắt Chúa không dám vào nơi trường án vì sợ bị ô uế, không được ăn lễ Vượt Qua (câu 28), nhưng trong lòng họ thì lại chất chứa đầy sự gian dối và độc ác mà không sợ. Thứ hai, do luật pháp La Mã không trao quyền xử tử cho giáo quyền Do Thái, nên để thực hiện ý đồ giết Chúa, họ đã mượn tay chính quyền La Mã với những cáo gian. Thật ra, nếu họ được phép thì theo luật pháp Môi-se, họ phải xử tử tội nhân bằng cách ném đá (Lê-vi Ký 24:16), nay họ mượn tay chính quyền La Mã để đóng đinh Chúa, họ tưởng đắc thắng nhưng lại không biết rằng chính điều đó ứng nghiệm Lời Chúa đã nói trước rằng Ngài phải bị treo lên (câu 32; đối chiếu với Giăng 3:14, 12:32). Thứ ba, Tổng đốc Phi-lát đang đối diện với Đấng đã xưng “Ta là Lẽ Thật” (Giăng 14:6) nhưng vì tội lỗi đã làm mù mắt tâm linh khiến ông không thấy lẽ thật, vì vậy ông đã hỏi lẽ thật là gì? Thứ tư, những người bắt Chúa đã làm áp lực đòi tha cho tên cướp Ba-ra-ba mà xin Tổng đốc Phi-lát đóng đinh Chúa; xin tha cho người gian ác mà lại đòi giết Đấng công chính.

Mặc dù mục đích Chúa đến thế gian là chịu chết để chuộc tội cho toàn nhân loại, nhưng qua những điều nghịch lý trên, chúng ta thấy được lòng con người tội lỗi thật gớm ghê. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, con người sẵn sàng bất chấp chân lý, chà đạp lương tâm, làm điều sai trái, miễn sao ý đồ của mình được thực hiện là được. Những điều nghịch lý ấy có còn hiện diện trong cuộc sống chúng ta và trong Hội Thánh Chúa ngày nay không? Xin cùng suy ngẫm và xét mình trong mùa Thống Khổ và Phục Sinh năm nay.

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã chịu thống khổ vì tội lỗi của con. Xin giúp con xét lại mình trong mùa Thống Khổ năm nay và ăn năn với Chúa, để con bước vào Lễ Kỷ Niệm Chúa Phục Sinh phước hạnh.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 39.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học. Bài học Kinh Thánh này do Văn Phẩm Nguồn Sống biên soạn. Nếu có thể được, xin vui lòng dâng hiến cho Văn Phẩm Nguồn Sống tại http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top