Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 30/03/2015

Giăng 17:1-26
Lời Cầu Nguyện của Chúa Giê-xu

“Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha” (câu 4, 5).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã cầu nguyện cho những ai trong lời cầu nguyện của Ngài? Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho họ về điều gì? Tại sao Ngài cầu nguyện như vậy? Bạn có sẵn lòng cầu nguyện cho người thân, bạn bè, Hội Thánh, và thế hệ tương lai không? Bạn cầu nguyện về những điều gì?

Có thể nói bài cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong Giăng 17 là một bài cầu nguyện vĩ đại nhất trong toàn bộ Phúc Âm. Trong bài cầu nguyện này, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một mẫu mực để cầu nguyện hầu cho lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa nghe, được Ngài vui lòng và nhậm lời.

Trước tiên, Chúa cầu nguyện cho chính Ngài không tự làm theo ý riêng nhưng tôn vinh Cha và trình cho Cha biết công việc của Con sắp được hoàn tất (câu 1-5). Chúa Giê-xu cầu xin Cha làm vinh quang Con vì Ngài biết giờ Ngài đã đến rồi. Quả thật, Con đã làm vinh quang Cha qua những phép lạ đã làm trên đất, và sự vinh quang lớn lao nhất mà Con dành cho Cha là qua sự thống khổ và chịu chết của Con. Người ta xem sự chết của Chúa Giê-xu là sự thất bại của Ngài nhưng đó là sự chiến thắng vinh quang vì Ngài nói trước cho các môn đệ rằng, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, và sự sống lại ấy càng làm cho Con được vinh quang.

Thứ hai, Chúa cầu nguyện cho các môn đệ (câu 6-19). Ngài cầu xin Cha gìn giữ và thánh hóa họ. Chúa biết sau khi Ngài bị bắt thì các môn đệ sẽ tan lạc nên Chúa Giê-xu đã cầu xin Cha gìn giữ họ để họ tiếp tục theo Ngài và làm tiếp công việc còn lại của Ngài ở trên đất. Không chỉ cầu xin Cha gìn giữ các môn đệ mà Ngài còn cầu xin Cha thánh hóa đời sống họ để họ có một đời sống nên thánh, biệt riêng ra để sử dụng trong công việc của Ngài.

Thứ ba, Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh, cho chúng ta, và những thế hệ tương lai (câu 20-26). Chúa cầu nguyện cho tất cả chúng ta hiệp một trong Ngài theo mẫu mực của Cha trong Con và Con trong Cha, chứ không phải thỏa hiệp với nhau theo suy nghĩ của người đời; đồng thời Ngài cũng cầu nguyện cho chúng ta được dự phần vinh quang với Ngài trong tương lai. Nhờ lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho các môn đệ của Ngài và cho Hội Thánh ngày nay mà chúng ta có thể hiệp một trong Chúa để phục sự Ngài, đắc thắng thế gian, đứng vững trong thế gian, và giữ đức tin. Qua đó thế gian có thể nhận biết Chúa. Bạn có học theo gương Chúa Giê-xu cầu thay cho Hội Thánh luôn hiệp một, và cho thế hệ tương lai luôn yêu mến Chúa và biết phục sự Ngài không?

Lời cuối trong bài cầu nguyện này là lời cầu xin Ngài cứ ở trong môn đệ (câu 26). Điều này được Chúa tiếp tục khẳng định lại trước khi về trời, Ngài phán: “Ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20). Đức Chúa Trời đã ban phước cho lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu suốt hơn 20 thế kỷ qua, và Ngài sẽ còn tiếp tục ban phước cho đến ngày tận thế.

Bạn cần sống thế nào để Chúa vui lòng, và có thể thưa với Chúa khi gặp Ngài rằng: “Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao phó”?

Kính lạy Chúa, con cảm kích tấm lòng của Chúa qua lời cầu nguyện của Ngài. Xin cho con và Hội Thánh Chúa luôn khiêm cung, hiệp một để cùng nhau phục sự Chúa và rao truyền Danh Ngài.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 36.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top