Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sống Với Thánh Kinh » Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015


Sống Với Thánh Kinh: 28/03/2015

Giăng 16:16-33
Nỗi Buồn Trở Nên Vui Mừng

“Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ” (câu 20).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã nói gì với các môn đệ? Họ hiểu điều Chúa Giê-xu nói như thế nào? Tại sao các môn đệ buồn rầu? Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh nào để khích lệ, an ủi họ? Làm thế nào bạn tìm biết ý Chúa trên đời sống mình để nỗi buồn trở nên niềm vui?

Các môn đệ không hiểu gì khi Chúa Giê-xu phán rằng, Ngài sắp về cùng Cha và họ sẽ không gặp Ngài trong ít lâu nhưng rồi sẽ gặp lại Ngài, khiến họ thật bối rối, không biết sự việc Chúa về cùng Cha là thế nào. Họ bắt đầu hỏi nhau Lời Chúa Giê-xu nói có ý nghĩa gì? Còn ít lâu là còn bao lâu nữa? Mấy ngày hay mấy tháng?

Chúa Giê-xu đã biết tất cả mọi suy nghĩ, lo lắng, bối rối của các môn đệ khi họ đối diện với những điều đó. Vì thế, Chúa không trả lời trực tiếp, mà Ngài cung cấp thêm thông tin cho họ hiểu. Ngài phán “còn ít lâu” thế gian sẽ vui mừng vì đã đóng đinh được Chúa Giê-xu, và các môn đệ sẽ khóc lóc và than vãn. Tuy nhiên sự lo buồn của họ sẽ trở thành vui mừng vì các môn đệ sẽ không gặp Chúa khi Ngài chết, chôn, và nằm trong mồ mả, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài từ cõi chết sống lại và ra khỏi mồ mả, thì các môn đệ sẽ thấy Ngài. Nhưng một thời gian ngắn sau đó, Ngài sẽ về trời và ban Chúa Thánh Linh xuống ở với các môn đệ bằng cách ngự trong lòng họ.

Chúa Giê-xu không nói rằng sự đau đớn của người mẹ khi sinh nở được thay thế bằng sự vui mừng, nhưng Ngài muốn nói rằng sự đau đớn ấy được “biến đổi” thành sự vui mừng. Đứa bé ra đời là nguyên nhân gây đau đớn, cũng là cớ để vui mừng! Đây là điều xảy đến trong đời sống Cơ Đốc nhân. Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh dường như bế tắc để ban sự mầu nhiệm và ơn phước của Ngài, hầu biến đổi thử thách ra đắc thắng, buồn rầu thành vui mừng. Sở dĩ các môn đệ bối rối, lo lắng, buồn rầu là do họ không để hết tâm trí vào những gì Chúa Giê-xu phán trước cho họ, nên họ không hiểu. Cũng vậy, trong bước đường theo Chúa, có những lúc chúng ta không thể hiểu những điều Chúa cho xảy đến trên cuộc đời chúng ta, rồi chúng ta buồn rầu, bối rối, nhưng nếu tin cậy Chúa và cầu nguyện cùng Ngài để tìm biết ý muốn Chúa dạy chúng ta điều gì, thì chúng ta sẽ không lo buồn, bối rối mà ngược lại sẽ vui mừng vì thấy được chương trình tốt đẹp của Chúa trên cuộc đời mình.

Trong cuộc đời bước theo Chúa của bạn, có nỗi buồn nào mà về sau trở thành niềm vui mừng không? Bạn đã chia sẻ cho ai? Bạn có tạ ơn Chúa về điều Ngài làm cho bạn không?

Kính lạy Chúa Giê-xu là Đấng con đang thờ phượng. Cầu xin Chúa giúp con tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì con biết Ngài có luôn chương trình tốt đẹp cho cuộc đời con.

* Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 34.

Xin vui lòng chuyển bài học Kinh Thánh để nhiều người cùng học.

Văn Phẩm Nguồn Sống
http://www.vpns.org

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top